Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Aanvoer en besomming - Kottervisserij

Aanvoer van Noordzeevis en garnalen in 2022 weer verder omlaag
21-9-2023
De totale aanvoer (levend gewicht) van de Nederlandse kottervloot was met 48 mln. kg in 2022 ongeveer 16% lager dan in het voorgaande jaar (58 mln. kg). Het vijfjarig gemiddelde voor 2014-2018 lag met een aanvoer van circa 80 mln. kg veel hoger.

Het lage aanvoerniveau is vooral een gevolg van de lagere inspanning. Dat resulteerde wederom in een lage benutting van de vangstquota van enkele belangrijke doelsoorten (zoals schol en tong) waar Nederlandse boomkor- en twinrig-kotters gericht op vissen. In 2022 nam het aanvoergewicht van de platvissoorten schol (-33%) en tong (-31%) af, ten opzichte van 2021. De aanvoer van diverse soorten vis uit het Engels Kanaal daalde licht: mul (-8%) en rode poon (-19%), terwijl de aanvoer van inktvis sterk steeg (+87%). De langoustineaanvoer was constant ten opzichte van 2021 (na een toename van 39% in 2021 ten opzichte van 2020). De aanvoer van een aantal andere belangrijke platvissoorten nam eveneens sterk af zoals die van tarbot en griet, terwijl de aanvoer van garnalen op hetzelfde niveau bleef als het jaar ervoor (-10% in 2021 ten opzichte van 2020).

In onderstaande figuren is de aanvoer van vis en garnalen weergegeven, verkregen uit VIRIS (levend gewicht).


De aanvoer van schol daalde (-34%) van 17,0 mln. kg (2021) naar 11,2 mln. kg (2022). Ook de aanvoer van tong daalde (-31%) en kwam uit op een totaal van 4,2 mln. kg. Het aanvoergewicht voor griet bedroeg in 2022 slechts 0,3 mln kg (-49%) terwijl dat in 2020 nog 1,0 mln. kg was (toen +8% ten opzichte van 2019). De aanvoer van tarbot kwam uit op 0,9 mln. kg (-45%), ook veel lager dan voorgaande jaren. De aanvoer van bot kwam in 2021 uit op 0,8 mln. kg (-17%) en voor schar was dat 1,0 mln. kg (-50%).


De aanvoer van rode poon daalde (-19%) van 1,9 mln. kg (2021) naar 1,5 mln. kg (2022). Een andere doelsoort van flyshooters is de mul. De aanvoer hiervan daalde licht in vergelijking met een jaar eerder: in 2022 brachten Nederlandse kotters 1,2 mln. kg (-8%) op de markt. In 2022 werd veel meer inktvis aangevoerd dan in 2021: iets meer dan 1,7 mln. kg (+87%). ).De aanvoer van langoustine (Noorse kreeft) lag in 2022 op hetzelfde niveau als in 2021 (1,3 mln. kg). Ook de aanvoer van Noordzeegarnalen was stabiel, rond 16,1 mln. kg in 2022. Een recordaanvoer van garnalen in 2018 was 28 mln. kg. Er ontstond toen een overaanbod door de grote aanvoer, met grote prijsdalingen als gevolg. De aanvoer van kabeljauw daalde licht (-5%) en die van wijting ook (-5%) tot respectievelijk 0,6 mln. kg en 0,9 mln. kg. Zeebaars mag uit voorzorg, vanwege het relatief kleine visbestand, beperkt gevangen worden. Procentueel nam de aanvoer van zeebaars door kotters iets af (-7%) in 2022, en in absolute zin was het volume zeer beperkt, in 2021 slechts 75 ton (81 ton in 2021).

Aanvoer door kotters >300 pk:
Alle vlootsegmenten vingen per dag minder vis in 2022.Puls 80 mm:
De pulsvisserij is in 2021 nagenoeg volledig uitgefaseerd. Vergelijking van cijfers met 2020 heeft daardoor geen zin.

Aanvoer door kotters <=300 pkPuls 80 mm:
De inzet in pulsvisserij was in 2021 dusdanig laag dat hier niet meer apart over gerapporteerd wordt.

Alle kottersGarnalenvisserij:
Van de aanvoer in de garnalenvisserij bestaat 99% uit de doelsoort garnalen. De aanvoer per elke gemaakte zeedag in de garnalenvisserij kwam uit op gemiddeld 881 kg; dat is 6% meer dan in 2021 (831 kg per zeedag). Dit is relatief weinig ten opzichte van het jaar 2019 (1.228 kg per zeedag). De fluctuaties in de aanvoerhoeveelheid per zeedag geven aan hoe wisselend de garnalenvisserij kan zijn. Zo was de aanvoer in 2017 per zeedag 688 kg en in 2018 ruim twee keer zo hoog, 1.403 kg per zeedag.
Het aantal zeedagen bedroeg 18.469 (-5%) in 2022; in 2021 was dat 19.501.

Flyshootvisserij:
De aanvoer per zeedag in de flyshootvisserij kwam uit op gemiddeld 2.388 kg in 2022. In 2021 was dat 2.147 kg (een toename van 11% in 2022). De aanvoer was vorig jaar 10% teruggelopen. De belangrijkste doelsoorten waren in 2022: mul, makreel, rode poon, inktvis en wijting.
In 2022 bedroeg het aantal zeedagen 3.072 (-11%); in 2021 was dat 3.454.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven