Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Aanvoer en besomming - Mosselcultuur

Opbrengst consumptiemosselen stijgt licht
4/20/2018


Gedurende het seizoen 2017/2018 was de aanvoer significant lager dan in het voorgaande seizoen (44 miljoen kg mosselen; -16% ten opzichte van 2016). Mede hierdoor steeg de gemiddelde mosselprijs in 2017 tot 1,09 Euro (+31% ten opzichte van 2016) en kwam de totale omzet voor de mosselsector in het seizoen 2017/2018 uit op ongeveer 50 miljoen euro*. Dit is hoger dan in 2016 toen de oogst werd bemoeilijk door het voorkomen van TTX. De omzet ligt echter nog steeds een stuk lager dan de gemiddelde omzet in de periode 2012-2015 (rond de 55-65 miljoen euro).

*De cijfers voor seizoen 2017/2018 betreffen de cijfers tot en met 31/3/2018

De lagere aanvoer van consumptiemosselen in het afgelopen jaar is vooral te wijten aan een aantal stormen, waardoor een deel van de mosselvoorraad verloren is gegaan voor de kweek.


De totale aanvoer van mosselzaad kwam met 52,4 mln kg ongeveer op hetzelfde niveau uit als in 2016.  Zowel de zaadvisserij als de productie uit mosselzaadinvanginstallatie’s (MZI’s) waren dit jaar succesvol. Bijna 32% van het zaad werd verkregen met behulp van MZI's. Voor het jaar 2017/2018p. (prognose) zijn nog geen gegevens bekend (per 31/3/2018) over aanvoer MZI zaad. 

Het verkrijgen van mosselzaad in Nederland gebeurt op verschillende manieren. Naast de traditionele mosselzaadvisserij, worden ook mosselzaadinvanginstallatie’s (MZI’s) in toenemende mate ingezet. De ontwikkeling van MZI’s hangt samen met het Mosselconvenant dat in 2008 is opgesteld. In dit convenant is opgenomen dat de visserij op mosselzaad geleidelijk zal worden afgebouwd en dat MZI’s als alternatief ingezet zullen worden. De eerste fase van de transitie (2009 – 2013) is afgerond; het convenant bevindt zich nu in de tweede fase (2014 – 2018). In 2018 zullen verdere afspraken gemaakt worden over de verdere invulling van de transitie. 


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven