Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Aanvoer en besomming - Mosselcultuur

Opbrengst consumptiemosselen flink gedaald
9/11/2020
De aanvoer in het seizoen 2019/2020 was met 33 mln. kg de laagste aanvoer in de laatste tien jaar, en een derde lager dan in het voorgaande seizoen. De gemiddelde mosselprijs steeg dit seizoen verder tot 1,28 euro per kilo (+17% ten opzichte van 2018/2019) maar deze prijsstijging kon de daling in aanvoer maar gedeeltelijk compenseren. De totale waarde van de aangevoerde mosselen daalde met meer dan 20% naar 42 mln. euro, het laagste niveau in de afgelopen twintig jaar. De mosselen uit Zeeland waren in tegenstelling tot vorig jaar dit jaar duurder (1,40 euro) dan de mosselen van het Wad (1,04 euro), veroorzaakt door de de lage groei op het wad.

De lage aanvoer in het laatste seizoen wordt in verband gebracht met achterblijvende groei van de mosselen op het Wad en sterfte van mosselen op de Oosterschelde. Daardoor konden veel kwekers minder mosselen leveren en werden ook mosselen van mindere kwaliteit geleverd.

De totale aanvoer van mosselzaad kwam in 2019 met 47,3 mln. kg ongeveer op hetzelfde niveau uit als in 2018. Zowel de zaadvisserij als de productie uit mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) waren in 2019 succesvol. Het aandeel van het zaad dat werd verkregen met behulp van MZI’s steeg de afgelopen jaren verder naar 40% van het totaal.

Het verkrijgen van mosselzaad in Nederland gebeurt op verschillende manieren. Naast de traditionele mosselzaadvisserij, worden in toenemende mate mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) ingezet. De ontwikkeling van MZI’s hangt samen met het Mosselconvenant dat in 2008 is opgesteld. In dit convenant is opgenomen dat de visserij op mosselzaad geleidelijk zal worden afgebouwd en dat MZI’s als alternatief ingezet zullen worden.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven