Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Aanvoer en besomming - Mosselcultuur

Minder aanvoer, hogere omzet
9/24/2021
De aanvoer in het seizoen 2020/2021 was met 31,5 mln. kg de laagste aanvoer sinds seizoen 2006/2007 en 1,7 mln. kg lager dan in het voorgaande seizoen. De gemiddelde mosselprijs steeg dit seizoen verder tot 1,44 euro per kilo (+13% ten opzichte van vorig seizoen). Dankzij de hogere prijzen steeg de totale waarde van de aangevoerde mosselen van 42,3 mln. euro naar 45,3 mln. euro. 

De mosselen uit Zeeland waren dit jaar goedkoper (1,40 euro) dan de mosselen van het Wad (1,52 euro).De lage aanvoer in de laatste seizoenen wordt in verband gebracht met achterblijvende groei van de mosselen op het Wad en sterfte van mosselen op de Oosterschelde. Daardoor konden veel kwekers minder mosselen leveren en werden ook mosselen van mindere kwaliteit geleverd.Mosselzaad wordt in Nederland op verschillende manieren verkregen. Naast de traditionele mosselzaadvisserij worden in toenemende mate mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) ingezet. De ontwikkeling van MZI’s hangt samen met het Mosselconvenant tussen de mosselsector, de overheid en ngo’s uit 2008. Daarin is opgenomen dat de traditionele mosselzaadvisserij geleidelijk zal worden afgebouwd en dat MZI’s als alternatief ingezet zullen worden.

De totale aanvoer van mosselzaad kwam in 2020 met 26,4 mln. kg op ruim 55% van de productie van vorig seizoen. De productie uit mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) was dit seizoen succesvol en kwam met 22,5 mln. kg ruim 3 mln. kg hoger uit dan vorig jaar. Het aandeel van het zaad dat werd verkregen met behulp van MZI’s is was dit jaar onverwacht hoog, namelijk 85 % van het totaal. Dit kwam door de lage beschikbaarheid van bodemvisserijzaad (slechts 3.9 mln. kg).Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Hans van Oostenbrugge
070-3358239
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven