Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Aanvoer en besomming - Mosselcultuur

Opbrengst consumptiemosselen stijgt licht
4/5/2019

Gedurende het seizoen 2018/2019 was de aanvoer iets hoger dan in het voorgaande seizoen (46 miljoen kg mosselen; 4% meer ten opzichte van 2017). De gemiddelde mosselprijs steeg dit seizoen verder tot 1,12 euro (+2% ten opzichte van 2018) en kwam de totale omzet voor de mosselsector in het seizoen 2018/2019 uit op ongeveer 52 mln. euro 1). Dit is hoger dan in 2016 toen de oogst werd bemoeilijk door het voorkomen van TTX. Opvallend was het grote verschil in prijs tussen de mosselen van het Wad (1,24 Euro) en de mosselen uit Zeeland (1,02 Euro).In het voorjaar van 2018 verenigden ruim 50 onafhankelijke mosselkwekers zich binnen de afzetcoöperatie “De Mossel Compagnie” om samen consumptiemosselen op de markt te brengen en zo meer greep op de markt te krijgen. Zij boden gezamenlijk partijen mosselen aan op de veiling tegen vaste prijzen. De stijging van de gemiddelde prijs van mosselen dit jaar wordt in de sector in verband gebracht met de oprichting van deze organisatie, alhoewel de in het begin gehanteerde staffelprijzen verlaagd moesten worden vooraleer de handel tot afname overging.


De totale aanvoer van mosselzaad kwam in 2017 met 52,4 mln kg ongeveer op hetzelfde niveau uit als in 2016. Zowel de zaadvisserij als de productie uit mosselzaadinvanginstallatie’s (MZI’s) waren in 2017 succesvol. Ruim 30% van het zaad werd verkregen met behulp van MZI&39;s. Voor het jaar 2018/2019p. (prognose) zijn nog geen gegevens bekend (per 31/3/2018) over aanvoer MZI zaad. Het verkrijgen van mosselzaad in Nederland gebeurt op verschillende manieren. Naast de traditionele mosselzaadvisserij, worden ook mosselzaadinvanginstallatie’s (MZI’s) in toenemende mate ingezet. De ontwikkeling van MZI’s hangt samen met het Mosselconvenant dat in 2008 is opgesteld. In dit convenant is opgenomen dat de visserij op mosselzaad geleidelijk zal worden afgebouwd en dat MZI’s als alternatief ingezet zullen worden. De eerste fase van de transitie (2009 – 2013) is afgerond; het convenant bevindt zich nu in de tweede fase (2014 – 2018). Momenteel wordt overlegd over de uitvoering van een nieuwe stap in het convenant.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Referenties
1) De cijfers voor seizoen 2018/2019 betreffen de cijfers tot en met 27/2/2019 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven