Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Aanvoer en besomming - Oestervisserij

Aanvoer Japanse oesters stabiliseert, aanvoer platte oesters neemt toe
4/20/2018

De totale aanvoer van Japanse en platte oesters in de Nederlandse oestervisserij kwam in 2016 uit op 31,2 mln. stuks, 11% meer dan in 2015. Ruim 80 procent van de aangevoerde oesters waren Japanse oesters (creuses).


De Nederlandse oestersector richt zich naast de Japanse oester (ook wel ‘Zeeuwse creuse’ genoemd) ook op de inheemse platte oester. Deze twee soorten oesters worden semi-natuurlijk gekweekt. Dat wil zeggen, het oesterbroed wordt natuurlijk ingevangen, groeit onder natuurlijke omstandigheden op en de opgroeiende oesters worden regelmatig gecheckt en geselecteerd door de kwekers. Deze oesters worden gekweekt op van de overheid gehuurde percelen en op de zogenaamde ‘vrije gronden’.

De jaarlijkse totale aanvoer van de Japanse oesters is sinds 2013 verminderd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat het oester herpesvirus en predatie van Japanse oesters door de Japanse oesterboorder geleid hebben tot een hogere sterfte. 

Aanvoer


Japanse oester (Zeeuwse creuse) 
De Japanse oester (creuse) komt sinds 1964 voor in de Oosterschelde en is de belangrijkste commerciële oestersoort voor de Zeeuwse oestersector. In Nederland worden er sinds 2001 jaarlijks tussen de 20 en 35 miljoen Japanse oesters aangevoerd. In 2010 betrof de aanvoer ruim 34 miljoen stuks. Sindsdien is door de gecombineerde impact van het herpesvirus en de Japanse oesterboorder de aanvoer vanuit de kweekpercelen gedaald tot circa 24,8 miljoen in 2016 (Productschap Vis; CBS, 2018).

Vanwege in 2017 waargenomen toegenomen sterfte door de Japanse Oesterboorder zou de aanvoer in 2017 mogelijk lager kunnen uitvallen dan die van 2016 (Cornelisse, 2018, pers. med.). In hoeverre hiervan sprake is zal blijken zodra de definitieve aanvoercijfers over 2017 beschikbaar zijn.

Off-bottom kweek is een mogelijk alternatief om predatie door de Japanse Oesterboorder te voorkomen en hiermee wordt op de Oosterschelde geëxperimenteerd. Deze innovatieve manier van kweek kan economisch rendabel zijn mits dit op grotere schaal mogelijk is dan momenteel is toegestaan (dit i.v.m. het beschikbare aantal hectare dat voor kweekdoeleinden gebruikt mag worden). Een andere innovatie, de oesterboorderkor, levert sinds 2017 ook een (bescheiden) bijdrage aan het terugdringen van het aantal Japanse Oesterboorders en daarmee de kans op predatie 
 
Platte oester 
De platte oester is een oestersoort die van oudsher voorkomt in alle Zeeuwse wateren, maar tegenwoordig vrijwel uitsluitend geconcentreerd is in de Grevelingen. Sinds 2001 worden er jaarlijks ongeveer 1 miljoen platte oesters geproduceerd. Echter, sinds 2013 is er een jaarlijks toenemende productie, tot 6,4 miljoen stuks in 2016 (CBS 2018).
De productie van platte oesters wordt bepaald door de natuurlijke groei en aanwas, die te lijden heeft onder de bonamia parasiet. Sinds 2013 zijn er tekenen van herstel van het platte-oesterbestand door de toegenomen weerstand tegen bonamia en de afnemende hoeveelheid Japanse Oesters. Dit leidt tot hogere opbrengsten van de kweek die wordt uitgeoefend in het Grevelingenmeer, en tot herstel van de populatie in de Oosterschelde, waar in de toekomst wellicht ook weer gekweekt kan gaan worden (Smaal, 2017, pers. med). 

Forfaitaire waarde


De prijs die kwekers ontvangen per oester varieert sterk en hangt af van de manier waarop de oesters aan de markt worden aangeboden (bijvoorbeeld bulk of in een mandje). Voor het berekenen van de totale aanvoerwaarde wordt de zogenaamde forfaitaire waarde gehanteerd. Dit is de, voorheen door het Productschap Vis, geschatte gemiddelde waarde per stuk. De forfaitaire prijs wordt vastgesteld om als basis te dienen voor bepaling van de aanvoerwaarde (aanvoervolume x prijs). De forfaitaire waarde van de Japanse oester is vastgesteld op 10 eurocent, die van de platte oester op 32 cent.

Japanse oester (Zeeuwse creuse)
Uitgaande van een forfaitaire waarde van 10 eurocent per Japanse oester bedroeg de omzet van Japanse Oesters in 2016 circa €2,5 mln. Omdat Nederland een kleine speler is op de wereldmarkt zal het (de laatste jaren) afgenomen aanbod door de Japanse oesterboorder en het Oesterherpesvirus niet direct leiden tot hogere marktprijzen (en daarmee hogere omzet) (Bedrijveninformatienet, Productschap Vis; CBS, 2018).

Platte oester
Uitgaande van een forfaitaire waarde van 32 cent per platte oester bedroeg de geschatte aanvoerwaarde in 2012 ongeveer 0,7 miljoen euro. In 2016 was de omzet gestegen naar €2 mln. Door de verhoogde aanvoer komt de totale opbrengst van platte oesters langzaam maar zeker in de buurt van die van de Japanse oesters (€ 2,5 mln.) (Bedrijveninformatienet, CBS 2018).Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven