Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Aanlandplicht - Kottervisserij

Aanlandplicht
21-9-2023
De aanlandplicht houdt in dat alle gevangen vis van soorten waarvoor een vangstbeperking (TAC) geldt, moet worden aangeland. Ongeacht of de vis maats of ondermaats is.Het is dus verboden deze vis terug in zee te zetten. Op 1 januari 2014 is het nieuwe Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) ingevoerd. Een van de belangrijkste veranderingen in het GVB was invoering van de aanlandplicht. In Europese teruggooiplannen is per visserij vastgelegd welke uitzonderingen op de aanlandplicht gelden. En welke voorschriften daarbij gelden. Ze gelden voor de jaren 2021 tot en met 2023. Voor een aantal uitzonderingen en vrijstellingen gelden voorwaarden.

De laatste informatie over de aanlandplicht is terug te vinden in een uitgave van het ministerie van LNV, het informatiebulletin; meer informatie daarover vindt u hier.

Niet alle vis mag worden aangeland. De volgende vis moet worden teruggezet:

- ondermaatse vis van soorten waarvoor geen vangstbeperking geldt, maar wel een minimuminstandhoudingsreferentiegrootte;
- soorten waarvoor een vangstverbod geldt;
- vis die door roofdieren is aangevreten.

Ook zijn er nog soorten die niet aangeland hoeven te worden. Hierover vindt u meer informatie op de site van RVO
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Referenties
De laatste informatie (ultimo 2021) over de aanlandplicht is terug te vinden op de site van de rijksoverheid in het Informatiebulletin
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven