Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Agrimatie
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
 
 
 
  
Bedrijven, dieren en omvang - Geitenhouderij

Bedrijven en dieren
18-4-2024
Dieren
De figuur toont de bedrijven, dieren en dieren per bedrijf van alle bedrijven met de geselecteerde diersoort, los van het bedrijfstype.


Specialisatiegraad
Deze figuur toont het aantal gespecialiseerde melkgeitenbedrijven, het gemiddeld aantal aanwezige melkgeiten op deze bedrijven en de specialisatiegraad van de bedrijven. Zie voor meer informatie.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Kies een regio
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven