Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
   
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Bedrijven, areaal en omvang - Akkerbouw

Areaal en aantal bedrijven
5-6-2023

Arealen
De figuur toont de bedrijven, arealen en arealen per bedrijf van alle bedrijven die het geselecteerde gewas telen, los van het bedrijfstype.


Specialisatiegraad
De figuur toont het aantal bedrijven, specialisatiegraad en arealen per bedrijf van de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. Zie voor meer informatie.

In 2022 is er sprake van een trendbreuk in de typering doordat het aantal paarden en ponys niet meer wordt uitgevraagd. Nu is van die bedrijven alleen het areaal grasland bekend en worden ze ingedeeld bij akkerbouwbedrijven in plaats van bij overige graasdierbedrijven. Dit zorgt in 2022 voor een toename van het aantal akkerbouwbedrijven en een afname van het areaal cultuurgrond per bedrijf. In 2023 is de uitvraag naar paarden en ponys wel weer opgenomen in de Gecombineerde Opgave.


Referenties
Zie ook: https://www.staatvanlandbouwnatuurenvoedsel.nl


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven