Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
   
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Varkenshouderij
 • Vleeskuikenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Bezittingen en schulden - Akkerbouw

Balanswaarde akkerbouwbedrijven blijft stijgen
2-5-2024

De gemiddelde balanswaarde van akkerbouwbedrijven neemt de laatste jaren verder toe. Een deel van de toename wordt veroorzaakt door de post Overig. Hieronder vallen bijvoorbeeld de waarde van voorraden en vorderingen. Grond maakt ruim 70% uit van de totale balanswaarde die in 2022 ruim 5,1 mln. euro bedroeg. De langlopende schulden daalden licht (ruim 730.000 euro per bedrijf). De solvabiliteit kwam uit op gemiddeld 85%, dit is meer dan in de jaren ervoor. 

 
De spreiding in solvabiliteit tussen bedrijven is aanzienlijk: 20% van de bedrijven is zonder vreemd vermogen gefinancierd, gezien de solvabiliteit van minimaal 100%. In deze groep zitten relatief veel kleine en minder moderne bedrijven. De bedrijven investeren minder in vernieuwing van het productieapparaat, mogelijk omdat er geen opvolger aanwezig is. Aan de andere kant heeft 20% van de bedrijven een solvabiliteit van minder dan 77%.  




Referenties



Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven