Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Bloembollenteelt
     
Bloembollenteelt
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Varkensvlees
 • Kaas
 • Consumptie eieren
 • Tomaat
 • Bloemen
 • Boomkwekerijproducten
 • Bloembollen
 • Appels
 • Alle agrarische producten
 • Bevroren aardappelproducten
 • Landbouw gerelateerde goederen

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Handel in agrarische goederen - Bloembollen

Nederland bij uitstek bloemenbollenhandelsland
1/18/2019


De Nederlandse handel in bloembollen is wereldwijd georiënteerd en de bloembollen worden naar alle uithoeken van de wereld geëxporteerd. De exportwaarde inclusief wederuitvoer bedraagt in 2018 naar verwachting 765 miljoen euro. Dit is een daling van ruim 5% ten opzichte van 2017, die voor een groot deel zal zijn veroorzaakt door de lagere bloembollenproductie in Nederland als gevolg van de hete en droge zomer.


 
De Verenigde Staten blijven de belangrijkste afnemer van de Nederlandse bloembollen, waarbij het aandeel in de totale export in de periode 2014-2018 is gestegen van 12 naar 15%. China is het Verenigd Koninkrijk op de ranglijst gepasseerd en bezet nu de tweede plek, met een aandeel van 11% in 2018. De import is met een verwachte waarde van 41 miljoen euro in 2018 beperkt van omvang en vrijwel gelijk aan die in 2017.
Het overschot op de handelsbalans bedraagt in 2018 naar verwachting 724 miljoen euro, waarvan 38% wordt gerealiseerd binnen de EU en 62% daarbuiten. 

Verenigde Staten en China belangrijkste exportbestemmingen
Net als voorgaande jaren wordt ongeveer 35% van de bloembollen afgezet binnen de EU en 65% daarbuiten. In vergelijking met andere agrarische producten is het aandeel dat buiten de EU-landen wordt afgezet zeer groot. De import is relatief gering en er worden meer bollen van buiten de EU geïmporteerd (90%) dan van binnen de EU (10%). Dit heeft te maken met het feit dat op het zuidelijk halfrond de teeltseizoenen tegengesteld zijn en deze bollen geschikt zijn voor de veredeling en als uitgangsmateriaal voor exclusieve bolbloemen in Nederland. Het betreft dan ook veelal bloembollen die door Nederlandse bedrijven elders in de wereld worden geteeld om van deze voordelen te profiteren. Ondanks de uitbreiding van het areaal in Nederland kostte het in 2018 door een lagere productie per hectare als gevolg van de hete en droge zomer moeite om de vraag vanuit de markt op een goede manier in te vullen, resulterend in sterk stijgende prijzen in de vrije verkoop. De marktvraag werd gestimuleerd door de goede resultaten in de Nederlandse broeierij van bolbloemen in het afgelopen seizoen. 
 
De Verenigde Staten blijven de belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse bloembollen, waarbij het aandeel in de totale export in de periode 2014-2018 is gestegen van 12% naar 15%. Het Verenigde Koninkrijk heeft mede door de achterblijvende economische groei en de daling van het Britse pond de tweede plek verloren aan China, dat in 2018 een aandeel heeft van 12%. Op deze ranglijst bezetten het Verenigd Koninkrijk en Duitsland momenteel de plaatsen drie en vier, met een aandeel van ongeveer 9%. In 2018 bedraagt de waarde van de export van bloembollen naar onze oosterburen naar schatting 65 miljoen euro.

Door de grote geografische spreiding van de Nederlandse export over veel landen binnen en buiten de EU beschikt de branche over een goed mechanisme om tegenvallende marktontwikkelingen of mogelijke incidenten op individuele markten het hoofd te bieden. 

Import van bloembollen in Duitsland gedomineerd door Nederland
De import van bloembollen op de Duitse markt wordt, met een aandeel van 99%, gedomineerd door Nederland. De overige landen spelen geen enkele rol van betekenis.
 


Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page