Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Fruitteelt
     
Fruitteelt
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Bedrijven, areaal en omvang - Fruitteelt

Fruitareaal en aantal bedrijven
18-4-2024

Arealen
De figuur toont de bedrijven, arealen en arealen per bedrijf van alle bedrijven die het geselecteerde gewas telen, los van het bedrijfstype.

In 2016 is er sprake van een trendbreuk in de registratie van bedrijven met fruitteelt. Met ingang van 2016 wordt het areaal hoogstamboomgaard in de registratie opgenomen onder fruitteelt. Dit zorgde voor een toename van ruim 400 bedrijven met fruitteelt. Omdat het voornamelijk bedrijven met een klein areaal fruit betreft (gemiddeld iets meer dan 1 hectare) zorgt dit voor een daling van het gemiddelde areaal fruitteelt.

Specialisatiegraad
De figuur toont het aantal bedrijven, specialisatiegraad en arealen per bedrijf van de gespecialiseerde fruitbedrijven. Zie voor meer informatie.


Referenties
Zie ook: https://www.staatvanlandbouwnatuurenvoedsel.nl


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven