Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
 
  
  
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Bedrijven, areaal en omvang - Glastuinbouw

Areaal tuinbouw onder glas en aantal bedrijven
18-4-2024

Arealen
De figuur toont de bedrijven, arealen en arealen per bedrijf van alle bedrijven die het geselecteerde gewas telen, los van het bedrijfstype.
Referenties
Zie ook: https://www.staatvanlandbouwnatuurenvoedsel.nl

Bedrijven, areaal en omvang - Glasgroententeelt

Bedrijfsomvang glasgroente
18-4-2024

Arealen
De figuur toont de bedrijven, arealen en arealen per bedrijf van alle bedrijven die het geselecteerde gewas telen, los van het bedrijfstype.Specialisatiegraad
De figuur toont het aantal bedrijven, specialisatiegraad en arealen per bedrijf van de gespecialiseerde glasgroentenbedrijven. Zie voor meer informatie.Referenties
Zie ook: https://www.staatvanlandbouwnatuurenvoedsel.nl

Bedrijven, areaal en omvang - Snijbloementeelt

Omvang van bedrijven met snijbloemen
18-4-2024

Arealen
De figuur toont de bedrijven, arealen en arealen per bedrijf van alle bedrijven die het geselecteerde gewas telen, los van het bedrijfstype.


Specialisatiegraad
De figuur toont het aantal bedrijven, specialisatiegraad en arealen per bedrijf van de gespecialiseerde snijbloemenbedrijven. Zie voor meer informatie.
Referenties
Zie ook: https://www.staatvanlandbouwnatuurenvoedsel.nl

Bedrijven, areaal en omvang - Pot- en perkplantenteelt

Areaal en aantal bedrijven met pot- en perkplanten
18-4-2024

Arealen
De figuur toont de bedrijven, arealen en arealen per bedrijf van alle bedrijven die het geselecteerde gewas telen, los van het bedrijfstype.


Specialisatiegraad
De figuur toont het aantal bedrijven, specialisatiegraad en arealen per bedrijf van de gespecialiseerde pot- en perkplantenbedrijven. Zie voor meer informatie.


  


Referenties
Zie ook: https://www.staatvanlandbouwnatuurenvoedsel.nl


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven