Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
 
  
  
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Visserij
 • Groententeelt
 • Sierteelt

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Branchegegevens export - Groententeelt

Volume Nederlandse export groenten stabiel, fruit daalt
30-3-2022

Op basis van de gegevens van de cijfers van het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) bleef het exportvolume van groenten in 2021 stabiel. Er was een daling van het volume van fruit en een gelijkblijvende hoeveelheid in Nederland geteelde groente geregistreerd. Per saldo is de export (exclusief uien) met een kleine 2% gedaald.

Uit de bijgevoegde tabel blijkt er ongeveer 4% minder tomaten zijn geëxporteerd dan een jaar eerder. Dit is in lijn met areaalontwikkelingen in Nederland van dit gewas. Vooral losse tomaten werden minder naar het buitenland vervoerd. Er werden veel meer komkommers uitgevoerd (+7%). Ook dit lijkt in lijn met areaalontwikkelingen. Recentelijk zijn enkele tomatentelers overgestapt op de komkommerteelt. Bij paprika werd een groei van ongeveer 5% geregistreerd. Onder andere de oranje gekleurde paprika steeg in exportvolume. Ook groen werd meer geëxporteerd. Van de grotere kleuren rood en geel ging juist minder de grens over. Uiteraard ging ook veel, en meer, in de mix weg. Aubergines realiseerden een kleine plus, wat gezien de uitbreidingen in areaal enigszins bescheiden is.

In het fruit steeg het exportvolume van aardbeien sterk. Maar de exportaantallen van appel waren juist sterk lager, wat vermoedelijk het gevolg is van de lagere appeloogst in oogstseizoen 2020. Het exportvolume van peren bleef nagenoeg (-3%) op niveau.

Exportvolume van groente en fruit*
Product in kilo's:Volume 2019 Volume 2020 Volume 2021 Mutatie in % 2020/2021
Tomaten756.300.225750.161.304721.808.415-3,8
Paprika632.488.117643.264.828674.230.7484,8
Komkommers317.323.960312.335.871334.309.9267
Aubergine39.345.31043.531.77544.418.3762
Aardbeien21.328.64018.537.17522.597.11221,9
Totaal groenten1.796.364.1141.781.549.1601.781.323.6060
Totaal fruit292.204.857296.435.575261.956.229-11,6
* excl. uien Bron: KCB/GroentefruitHuis, bewerking Wageningen Economic Research.


Het exportvolume wordt beïnvloed door de areaalontwikkeling, het teeltseizoen, exportbarrières en de veranderingen in de eigen ofwel binnenlandse consumptie. De ontwikkelingen hierboven geschetst zijn daarom niet 1-op-1 te vertalen naar bedrijfsniveau en naar de inkomensraming waarvoor dit artikel is geschreven.

Daarnaast zijn er dit jaar verbeterde cijfers beschikbaar over de handel met het VK. Deze kunnen de cijfers ten opzichte van 2020 enigszins vertroebelen.
Branchegegevens export - Sierteelt

Export bloemen en planten in 2023, 4% lager dan een jaar eerder
22-3-2024

De exportwaarde van snijbloemen en planten daalde in 2023 met 4% ten opzichte van 2022. De exportwaarde kwam uit op 6,8 miljard euro. In 2022 was dit een kleine 7,1 miljard euro. De daling zette in januari 2024 door (-1,4% ten opzichte van januari 2023). Dit blijkt uit de exportcijfers gepubliceerd door Floridata, in opdracht van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB).

In december 2023 was de export bijna 5% lager dan een jaar eerder, zowel voor snijbloemen als voor kamerplanten. De daling was mede ingegeven omdat december 2023 twee werkdagen minder had. Daarnaast wijt Floridata de teruggelopen cijfers aan koud weer in de Scandinavische landen.

Over het gehele jaar 2023 gezien was de ontwikkeling van de exportwaarde voor snijbloemen minder dan van planten. Bij snijbloemen nam de exportwaarde met 4,6% af, bij planten met -3,2% ten opzichte van het jaar daarvoor. De daling van de exportwaarde moet wel in perspectief worden geplaatst. Sinds 2021 (corona) ligt de exportwaarde op een zeer hoog niveau (met name door prijsstijgingen). De exportwaarde in 2023 lag nog altijd een kleine 600 miljoen euro hoger dan in 2019. Overigens liggen de kosten voor het exporteren ook op een hoger niveau. In het onderstaande overzicht zijn de ontwikkelingen van de top 10 en overige landen weergegeven.

In het jaar 2024 zijn de rollen omgedraaid. De exportwaarde van snijbloemen daalde in januari iets minder sterk dan van planten. Bij bloemen kwam de exportwaarde op 320 miljoen euro (-3,3%), bij planten bleef de exportwaarde steken op 184 miljoen euro. Dit was een afname van bijna 5% ten opzichte van januari 2023. Het aantal veildagen was in deze maand gelijk met januari vorig jaar.Exporteurs op het Verenigd Koninkrijk (VK) kijken bezorgd vooruit op de extra fytosanitaire inspecties die per 30 april worden ingesteld voor enkele specifieke producten. Onduidelijk is of het Verenigd Koninkrijk voldoende capaciteit heeft om ontoelaatbare vertragingen in de afhandeling van bederfelijke waar te voorkomen. Ook nemen de kosten door deze inspecties voor alle importeurs toe. Daarbovenop komt er nog een algemene toeslag om de kosten van grenscontroles te bekostigen. Deze kosten zijn nog niet bekend en zorgen bij Nederlandse exporteurs voor onzekerheid. Andere onzekerheden in de markt liggen vooral bij de sourcing van bloemen in de momenteel onrustige landen Ecuador en Israël. Hoewel het een beperkt percentage van de totale exportstroom betreft, ondervindt de export per boot van bloemen uit Kenia, richting Nederland, hinder van de onrustige situatie in de Rode Zee. Er wordt tijdelijk meer gebruikgemaakt van de spaarzame extra vrachtcapaciteit van vliegtuigen.Referenties
 • Bron data: HBAG bloemen en planten, vanaf april 2014 Floridata
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven