Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Melkveehouderij
     
Melkveehouderij
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Geitenhouderij
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Schapenhouderij
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Vleesvarkenshouderij
 • Zeugenhouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Bedrijven, dieren en omvang - Melkveehouderij

Bedrijven en dieren
5-6-2023

Dieren
De figuur toont de bedrijven, dieren en dieren per bedrijf van alle bedrijven met de geselecteerde diersoort, los van het bedrijfstype.


Specialisatiegraad
Deze figuur toont het aantal gespecialiseerde melkveebedrijven, het gemiddeld aantal aanwezige melkkoeien op deze bedrijven en de specialisatiegraad van de bedrijven. Zie voor meer informatie.


Referenties
Zie ook: https://www.staatvanlandbouwnatuurenvoedsel.nl


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven