Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Vollegrondsgroenteteelt
     
Vollegrondsgroenteteelt
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
 
 
   
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Bedrijven, areaal en omvang - Vollegrondsgroenteteelt

Areaal vollegrondsgroenten en aantal bedrijven
18-4-2024

Arealen
De figuur toont de bedrijven, arealen en arealen per bedrijf van alle bedrijven die het geselecteerde gewas telen, los van het bedrijfstype.Specialisatiegraad
De figuur toont het aantal bedrijven, specialisatiegraad en arealen per bedrijf van de gespecialiseerde vollegrondsgroentenbedrijven. Zie voor meer informatie.


Referenties
Zie ook: https://www.staatvanlandbouwnatuurenvoedsel.nl


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven