Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Geitenhouderij
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Schapenhouderij
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Vleesvarkenshouderij
 • Zeugenhouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Bedrijven, dieren en omvang - Leghennenhouderij

Bedrijven en dieren
18-4-2024

Dieren
De figuur toont de bedrijven, dieren en dieren per bedrijf van alle bedrijven met de geselecteerde diersoort, los van het bedrijfstype. Hierbij gaat het om leghennen die productierijp zijn en bestemd zijn voor de leg van consumptie eieren.


Specialisatiegraad
De figuur toont het aantal bedrijven, specialisatiegraad en dieren per bedrijf van de gespecialiseerde leghennenbedrijven ten behoeve van consumptie eieren. Zie voor meer informatie.

In 2020 is er een definitiewijziging geweest voor leghennenbedrijven. Voorheen leidden alle leghennen-leeftijdsklassen naar het type ‘leghennenbedrijven tbv consumptie eieren’. Vanaf 2020 alleen nog de leghennen met als leeftijdsklasse productierijp (>18 weken).
Er zijn circa 100 bedrijven met alleen opfokhennen. Deze bedrijven worden vanaf 2020 ingedeeld bij overige pluimveebedrijven.Referenties
Zie ook: https://www.staatvanlandbouwnatuurenvoedsel.nl

Bedrijven, dieren en omvang - Vleeskuikenshouderij

Bedrijven en dieren
18-4-2024

Dieren
De figuur toont de bedrijven, dieren en dieren per bedrijf van alle bedrijven met de geselecteerde diersoort, los van het bedrijfstype.


Specialisatiegraad
Deze figuur toont het aantal gespecialiseerde vleeskuikenbedrijven, het gemiddeld aantal aanwezige vleeskuikens op deze bedrijven en de specialisatiegraad van de bedrijven. Zie voor meer informatie.Referenties
Zie ook: https://www.staatvanlandbouwnatuurenvoedsel.nl


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven