Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Varkenshouderij
     
Varkenshouderij
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
   
   
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Geitenhouderij
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Schapenhouderij
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Vleesvarkenshouderij
 • Zeugenhouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Bedrijven, dieren en omvang - Varkenshouderij

Bedrijven en dieren
18-4-2024

Dieren
De figuur toont de bedrijven, dieren en dieren per bedrijf van alle bedrijven met de geselecteerde diersoort, los van het bedrijfstype.


Specialisatiegraad
Deze figuur toont het aantal gespecialiseerde varkensbedrijven, het gemiddeld aantal aanwezige varkens (inclusief biggen) op deze bedrijven en de specialisatiegraad van de bedrijven. Deze specialisatiegraad is berekend als het totaal aantal varkens (inclusief biggen) op dit bedrijfstype, uitgedrukt als percentage van het totaal aantal varkens (inclusief biggen) op alle bedrijven in Nederland. Zie voor meer informatie.
Referenties
Zie ook: https://www.staatvanlandbouwnatuurenvoedsel.nl

Bedrijven, dieren en omvang - Vleesvarkenshouderij

Bedrijven en dieren
18-4-2024

Dieren
De figuur toont de bedrijven, dieren en dieren per bedrijf van alle bedrijven met de geselecteerde diersoort, los van het bedrijfstype.


Specialisatiegraad
Deze figuur toont het aantal gespecialiseerde vleesvarkensbedrijven, het gemiddeld aantal aanwezige vleesvarkens op deze bedrijven en de specialisatiegraad van de bedrijven. Zie voor meer informatie.


Deze figuur toont het aantal gespecialiseerde gesloten varkensbedrijven, het gemiddeld aantal aanwezige vleesvarkens op deze bedrijven en de specialisatiegraad van de bedrijven. Deze specialisatiegraad is berekend als het totaal aantal varkens (inclusief biggen) op dit bedrijfstype, uitgedrukt als percentage van het totaal aantal varkens (inclusief biggen) op alle bedrijven in Nederland.Referenties
Zie ook: https://www.staatvanlandbouwnatuurenvoedsel.nl

Bedrijven, dieren en omvang - Zeugenhouderij

Bedrijven en dieren
18-4-2024

Dieren
De figuur toont de bedrijven, dieren en dieren per bedrijf van alle bedrijven met de geselecteerde diersoort, los van het bedrijfstype.


Specialisatiegraad
Deze figuur toont het aantal gespecialiseerde fokzeugenbedrijven, het gemiddeld aantal aanwezige fokzeugen op deze bedrijven en de specialisatiegraad van de bedrijven. Zie voor meer informatie.Referenties
Zie ook: https://www.staatvanlandbouwnatuurenvoedsel.nl


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven