Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
   
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Akkerbouw

Een lager maar bovengemiddeld inkomen uit bedrijf
18-12-2023

Door het hoge maar wel licht gedaalde prijsniveau van de gewassen wordt een kleine daling van het inkomen uit bedrijf geraamd voor oogstjaar 2023 ten opzichte van 2022. Het geraamde inkomen komt uit op circa 110.000 euro per onbetaalde aje; dit is een afname van ruim 30.000 euro ten opzichte van 2022 maar ongeveer 35.000 euro hoger dan het gemiddelde over de periode 2018-2022.

De spreiding in inkomen is elk jaar groot. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in bouwplan, afzetwijze van geoogste producten en regionale verschillen in de productieomstandigheden (mate van droogte of juist extreme neerslag). Geraamd is dat 20% van de bedrijven een inkomen van 4.500 euro of minder zal realiseren. Anderzijds is er een even grote groep met een inkomen van meer dan 159.000 euro per onbetaalde aje. Door hoge kosten, hoge prijzen en verschillen in droogte en wateroverlast zijn in 2023 evenals in 2022 de verschillen tussen bedrijven en regio’s uitvergroot.

Referenties


Inkomen uit bedrijf - Zetmeelbedrijven

Inkomen oogstjaar 2023 is wederom een goed resultaat
18-12-2023

De stijging in betaalde kosten en afschrijvingen voor oogstjaar 2023 worden hoger geraamd dan de licht gedaalde opbrengsten. Per saldo wordt een lager maar toch relatief hoog inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje voorzien. Het inkomen per onbetaalde aje van zetmeelbedrijven is vrijwel gelijk aan dat van akkerbouwbedrijven. Voor zowel de akkerbouw- als de zetmeelbedrijven wordt een inkomen van circa 115.000 euro per onbetaalde aje geraamd. Dit is een daling van 35.000 euro ten opzichte van 2022 maar circa 50.000 euro boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (2018-2022).

Het bouwplan van zetmeelaardappelbedrijven bestaat grotendeels uit zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen. Zetmeelaardappelverwerker AVEBE richt zich in toenemende mate op hoogwaardige aardappelzetmeel- en andere producten, waaronder eiwitten voor humane toepassing. De zetmeelaardappelprijs is dan ook deels afhankelijk van de prestaties van de eiwitverwerking.
ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven