Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Akkerbouw

Inkomen akkerbouwbedrijven daalt door afname opbrengsten
12/16/2019

Voor het oogstjaar 2019, wordt een lager inkomen geraamd dan het droge jaar 2018. Door een daling van de opbrengsten met 10% en een stijging van de kosten met 1%, wordt het inkomen in 2019 geraamd op gemiddeld 37.000 euro per onbetaalde aje. Hiermee is het inkomen terug op het niveau van 2016 en 2017. Jaarlijks is de spreiding rond het gemiddelde inkomen groot. Naar verwachting zal meer dan 20% van de bedrijven een negatief inkomen realiseren in 2019.


Droogte in 2018 zorgde voor grote regionale verschillen
Door de hoge prijzen van vrije consumptieaardappelen, uien en pootaardappelen was het gemiddelde inkomensniveau op de akkerbouwbedrijven in 2018 hoger dan voorgaande jaren (ruim 75.000 euro per onbetaalde aje). In de Veenkoloniƫn en in de zandgebieden was het gemiddelde inkomen in 2018 ongeveer 35.000 euro. Dit was minder dan in 2017. Dit kwam doordat op deze bedrijven weinig poot- , consumptieaardappelen of uien worden geteeld. In het Noordelijk en Centraal kleigebied profiteerden de bedrijven wel van het hoge prijsniveau van deze gewassen en lag het gemiddelde inkomen op ruim 120.000 euro. Ook in het Zuidwestelijk kleigebied was het inkomen hoger dan in 2017, namelijk bijna 60.000 euro.
Referenties


Inkomen uit bedrijf - Zetmeelbedrijven

Inkomen uit zetmeelaardappelbedrijf daalt verder
12/16/2019

Doordat de opbrengsten van de akkerbouwgewassen met uitzondering van suikerbieten voor oogstjaar 2019 naar verwachting afnemen, daalt ook het geraamde inkomen op de zetmeelbedrijven. Het inkomen per onbetaalde aje zakt naar ongeveer 13.000 euro.

Tot 2006 was het inkomen op zetmeelaardappelbedrijven redelijk stabiel. Het bouwplan van zetmeelaardappelbedrijven bestaat grotendeels uit zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen. Voor deze gewassen gold een marktordening, waardoor de prijzen redelijk constant waren. Na de hervorming van het Europese landbouwbeleid in 2006 naar een meer marktgerichte landbouw fluctueren de prijzen sterker dan in het verleden. Dit werkt ook door in grotere schommelingen in het inkomen. De afgelopen jaren was de uitbetalingsprijs voor zetmeelaardappelen hoger dan in de periode daarvoor, hoewel de gekoppelde EU-premies voor zetmeelaardappelen in 2012 zijn afgeschaft. Zetmeelaardappelverwerker AVEBE richt zich in toenemende mate op hoogwaardige aardappelzetmeel- en andere producten. Hierdoor is AVEBE in staat om de aardappeltelers hogere prijzen te betalen voor de aardappelen dan in het verleden.

ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page