Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
   
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Akkerbouw

Inkomen uit bedrijf neemt toe door hoge prijzen en goede kg-opbrengsten
19-12-2022

Door het hogere prijsniveau van de gewassen wordt een stijging van het inkomen uit bedrijf geraamd voor oogstjaar 2022. Het geraamde inkomen komt uit op circa 130.000 euro per onbetaalde aje; dit is een toename van ruim 50.000 euro ten opzichte van het jaar ervoor en ongeveer 75.000 euro hoger dan het gemiddelde over de periode 2017-2021.

De spreiding in inkomen is elk jaar groot. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in bouwplan, afzetwijze van geoogste producten en regionale verschillen in de productieomstandigheden (mate van droogte of juist extreme neerslag). Geraamd is dat 20% van de bedrijven een inkomen van 25.000 euro of minder zal realiseren. Anderzijds is er een even grote groep met een inkomen van meer dan 220.000 euro per onbetaalde aje. Door sterk gestegen kosten, hoge prijzen en verschillen in droogte en beregeningsmogelijkheden zijn in 2022 de verschillen uitvergroot. Factoren als energiecontracten, kunstmestvoorraden, beregeningsverboden en leveringscontracten spelen in 2022 daarbij een grote rol. Het verschil tussen de 20% bedrijven met het laagste inkomen en de 20% bedrijven met het hoogste inkomen is dan ook sinds 2000 niet zo groot geweest.

Referenties


Inkomen uit bedrijf - Zetmeelbedrijven

Inkomen oogstjaar 2022 stijgt
19-12-2022

De stijging in opbrengsten voor oogstjaar 2022 worden hoger geraamd dan de stijging in de betaalde kosten en afschrijvingen. Per saldo wordt een stijging van het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje voorzien. Het inkomen per aje van akkerbouwbedrijven is wel 50.000 euro hoger ten opzichte van zetmeelbedrijven. Waar er voor de akkerbouw een inkomen van circa 130.000 euro is geraamd, is dat voor zetmeelbedrijven gemiddeld 81.000 euro per onbetaalde aje. Dit is een stijging van 13.000 euro ten opzichte van 2021, en circa 35.000 euro boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (2017-2021).

Het bouwplan van zetmeelaardappelbedrijven bestaat grotendeels uit zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen. Zetmeelaardappelverwerker AVEBE richt zich in toenemende mate op hoogwaardige aardappelzetmeel- en andere producten, waaronder eiwitten voor humane toepassing. Hierdoor is AVEBE in staat om de aardappeltelers hogere prijzen te betalen voor de aardappelen dan in het verleden.
ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven