Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Bloembollenteelt
     
Bloembollenteelt
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Bloembollenteelt

Prima inkomen bloembollentelers door stabiele markt
12/18/2017

Het inkomen uit bedrijf wordt voor het jaar 2017 geraamd op ongeveer 140.000 euro per onbetaalde aje. Door de balans tussen vraag en aanbod is de prijsvorming van de bloembollen goed en blijft het inkomen op een prima niveau. Referenties


Inkomen uit bedrijf - Opengrondstuinbouw

Hoger inkomen in fruitteelt, boomkwekerij en bloembollenteelt, lager inkomen in vollegrondsgroenteteelt
12/18/2017

Voor de fruitteelt en de boomkwekerij wordt voor 2017 ten opzichte van 2016 gemiddeld een bescheiden inkomenstoename geraamd van enkele duizenden euro's per bedrijf. Beide sectoren profiteren van gestegen opbrengstprijzen. Om dezelfde reden stijgen de inkomens in de bloembollenteelt gemiddeld met 10.000 euro per bedrijf. Op de vollegrondsgroentebedrijven wordt daarentegen een daling van gemiddeld een kleine 10.000 euro verwacht als gevolg van lagere productprijzen.In de fruitteelt en boomkwekerij wordt voor 2017 ten opzichte van 2016 een inkomenstoename verwacht van 41.000 naar 44.000 euro respectievelijk van 52.000 naar 57.000 euro. Op de vollegrondsgroentebedrijven wordt een inkomensdaling verwacht van 57.000 naar 48.000 euro en op de bloembollenbedrijven een stijging van 133.000 naar 143.000 euro. Het inkomen uit bedrijf blijft daarmee op de fruitteeltbedrijven op een relatief laag niveau, ondanks de toename in 2017. Ook op de vollegrondsgroentebedrijven zakt het gemiddelde inkomen onder 50.000 euro. Op de bollenbedrijven blijft het inkomen op een relatief hoog niveau in vergelijking met de andere opengrondsectoren, mede dankzij een inkomenstoename met 10.000 euro in 2017. De verschillen tussen de vier sectoren zijn groot, met name tussen de bloembollenteelt en de overige drie sectoren. Maar ook binnen de sectoren treden grote verschillen tussen bedrijven op, onder andere door verschillen in assortiment en handelsvaardigheden.
ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page