Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Vollegrondsgroenteteelt
     
Vollegrondsgroenteteelt
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
 
 
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Vollegrondsgroenteteelt

Top inkomen vollegrondsgroentetelers door hoge marktprijzen
12/17/2020

Het inkomen uit bedrijf bedraagt in 2020 naar schatting gemiddeld circa 95.000 euro per onbetaalde aje. Door hogere productprijzen bij een vergelijkbaar productieniveau komt het inkomen ruim boven het niveau van gemiddeld 65.000 euro in de vijf voorgaande jaren en is fors hoger dan het langjarige gemiddelde over de periode 2001-2019.Referenties
Inkomen uit bedrijf - Opengrondstuinbouw

Hoger inkomen in boomkwekerij, vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt, lager in bloembollenteelt
12/17/2020

Voor de boomkwekerijbedrijven wordt voor 2020 ten opzichte van 2019 gemiddeld een inkomensstijging per onbetaalde aje geraamd van 7%. In deze sector is een tweedeling te zien: enerzijds zijn er bedrijven die door lockdowns in hun afzetbestemmingen en de timing van hun oogstmoment sterk beperkt werden het product te verkopen (onder andere bij vroegbloeiende planten). Anderzijds zijn er bedrijven die hebben kunnen profiteren van de toegenomen belangstelling voor tuinproducten in de consumentenmarkt (hoveniers en particulieren) en hebben geanticipeerd op een piekvraag na de lockdown in het voorjaar. Op de vollegrondsgroentebedrijven wordt een inkomensstijging van gemiddeld ruim 50% geraamd als gevolg van gemiddeld hogere productprijzen bij een vergelijkbaar productieniveau als vorig jaar. In de fruitteelt is het inkomen gemiddeld ook fors gestegen, namelijk met een kleine 50%, maar daar ligt het absolute niveau nog steeds 50% lager dan op de overige drie vollegrondstuinbouwsectoren. Door de coronacrisis steeg de verkoop van hardfruit, doordat mensen gezonder gingen eten waaronder meer fruit. Daardoor eindigde het afzetseizoen 2019-2020 met behoorlijk hoge prijzen voor appels en peren. Omdat de voorraden aan het begin van het nieuwe seizoen 2020-2021 op waren, bleef het prijsniveau voor zowel appels als peren gunstig. Bij zacht fruit waren de resultaten wisselend. Rode bessen bijvoorbeeld worden vooral afgezet aan de horeca. In de bloembollenteelt dalen de inkomens per onbetaalde aje gemiddeld met 9%. De financiële opbrengsten zijn ten opzichte van 2019 licht gedaald als gevolg van een iets lager productieniveau per hectare en een lager prijspeil, vooral als gevolg van een malaise op de leliemarkt. De kosten zijn daarbij wel toegenomen.In de boomkwekerij wordt voor 2020 ten opzichte van 2019 een inkomensstijging geraamd van 96.000 euro naar 103.000 euro per oaje. Op de vollegrondsgroentebedrijven wordt een inkomensstijging geraamd van 61.000 euro naar 94.000 euro en op de fruitteeltbedrijven van 35.000 euro naar 51.000 euro. Op de bloembollenbedrijven is het inkomen gedaald van 115.000 euro naar 105.000 euro per oaje. Het inkomen uit bedrijf op vollegrondsgroentebedrijven komt gemiddeld ruim boven het langjarige gemiddelde over de periode 2001-2019 uit. Op de fruitteeltbedrijven is dat ook het geval, zij het in mindere mate. Op de bloembollenbedrijven worden dit jaar niet de topinkomens in 2015 en 2016 geëvenaard, maar liggen de inkomens op het gemiddelde niveau vanaf 2013. In de boomkwekerij zijn de inkomens duidelijk hoger dan in eerdere jaren. In deze sector is de trend al gedurende meerdere jaren stijgend.

Op de bloembollenbedrijven-, vollegrondsgroente- en boomkwekerijbedrijven is het inkomen uit bedrijf per oaje dit jaar duidelijk hoger dan op de fruitteeltbedrijven, ondanks de gemiddeld goede resultaten in de fruitsector in dit 2020. Maar ook binnen de vier sectoren treden grote verschillen tussen bedrijven op, onder andere door verschillen in beregeningsmogelijkheden, assortiment, aansluiting bij de markt en handelsvaardigheden.


ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page