Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
Kies een indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Leghennenhouderij

Inkomen op leghennenbedrijven sterk gestegen
18-12-2023

In 2023 is het gemiddelde inkomen voor leghennenhouders sterk gestegen naar circa 300.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). De opbrengsten zijn dit jaar nog ruim 10% gestegen, terwijl de voerkosten ongeveer 10% gedaald zijn. Ook de kosten voor energie en mestafzet zijn aanzienlijk omlaaggegaan.

Voor 2023 zijn de inkomens van leghennenbedrijven flink hoger geraamd door de hogere opbrengsten van eieren en de lagere voerkosten. Het inkomen uit bedrijf zal in 2023 met ruim 200.000 euro stijgen naar circa 300.000 euro per onbetaalde aje. Dat niveau ligt bijna 225.000 euro boven het meerjarig gemiddelde 2018-2022.

Inkomensverschillen opnieuw groter dan vorig jaar
Tussen leghennenbedrijven zijn ieder jaar grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. In de afgelopen jaren was het verschil tussen de beste 20% (P20) en de slechtste 20% bedrijven (P80) vaak meer dan 150.000 euro per bedrijf. Volgens de raming behaalt in 2023 20% van de bedrijven een lager inkomen dan 108.000 euro en 20% van de bedrijven een hoger inkomen dan 487.000 euro per onbetaalde aje. De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven is daarmee in 2023 verder gegroeid naar bijna 380.000 euro.


Referenties


Inkomen uit bedrijf - Vleeskuikenshouderij

Inkomen vleeskuikenbedrijven 36% gestegen
18-12-2023

In 2023 zal het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf stijgen naar circa 350.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) doordat de kosten zijn gedaald en de opbrengstprijzen verder gestegen zijn.

De opbrengsten per dier zijn door de hogere vleeskuikenprijzen verder gestegen, terwijl de voerkosten aanzienlijk zijn gedaald. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf wordt geraamd op 350.000 euro per onbetaalde aje, wat bijna 100.000 euro meer is dan vorig jaar en ruim 200.000 euro boven het gemiddelde inkomen in de afgelopen vijf jaar (2018-2022). Een deel van de Nederlandse bedrijven is overgestapt op scharrelkuikens (Beter Leven keurmerk 1 ster) waarvoor extra eisen gelden, zoals meer leefruimte per dier. Hierbij gaat het om circa 40-45% van de productie (aantal vleeskuikens) in 2023. Het saldo per m2 per jaar van langzaam groeiende kuikens moet concurreren met dat van reguliere, snelgroeiende kuikens. De prijzen van de reguliere kuikens zijn in 2023 met 1% iets gestegen. De prijzen van de BLK1-kuikens liggen op een veel hoger niveau en zijn dit jaar ook iets meer gestegen: ongeveer 3%.
De prijzen van voer en energie zijn in 2023 gedaald. De voerprijzen in de vleeskuikensector zijn dit jaar ongeveer 12% gedaald. Voerprijzen hebben veel invloed op de inkomens in de vleeskuikenhouderij want ruim 60% van de betaalde kosten bestaat uit voerkosten.Ook de mestafzet is goedkoper geworden. Pluimveemest heeft weinig last van concurrentie op de Nederlandse mestmarkt omdat veel van de mest naar het buitenland gaat, vooral Duitsland en Frankrijk. Vooral dankzij de goede vraag zijn de afzetprijzen voor pluimveemest in 2023 gedaald en veel bedrijven hebben zelfs opbrengsten uit de verkoop van de mest.

Inkomensverschillen nemen toe
Tussen vleeskuikenbedrijven zijn er grote verschillen in inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven blijkt groter te zijn in jaren met relatief hoge inkomens. In 2023 heeft 20% van de bedrijven een inkomen van minder dan 131.000 euro per onbetaalde aje. De beste 20% van de bedrijven realiseert een inkomen van meer dan 445.000 euro per onbetaalde aje. Door de diversificatie van de productie zoals kuikens met het Beter Leven keurmerk zijn de inkomensverschillen de afgelopen jaren steeds groter geworden. Het verschil tussen de bedrijven met de hoogste en laagste inkomens is daardoor in 2023 gegroeid naar ruim 300.000 euro per onbetaalde aje.


ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven