Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Prijzen
     
Prijzen
Kies een indicator
Jaarprijzen per sector - Akkerbouw

Goede prijzen en een gemiddelde oogst
18-12-2023

De hoge prijzen van afgelopen jaar worden grotendeels gehandhaafd. Hier en daar zijn ze wel licht gedaald en dan met name bij de tarwe. Maar ook de kosten zijn weer licht gedaald, bijvoorbeeld van kunstmest en energie.Uien
De uienprijs is iets lager dan afgelopen jaar maar niet slecht. Het areaal is gestegen van 27.000 ha naar 29.000 ha. Maar de totale opbrengst is ongeveer gelijk. De opbrengst per hectare is dus lager, ongeveer 10% minder.
De prijs is goed maar dat geldt met name voor kwalitatief goede uien. Het was dit seizoen een uitdaging om goede uien te telen en te oogsten.

Aardappelen
De aardappelprijzen zijn goed. De contractprijzen voor consumptieaardappel zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen maar de vrijemarktprijs is wel gedaald. Gemiddeld wordt voor oogstjaar 2023 geraamd met een 10% lagere prijs. De vrije markt stond in de zomer op een recordhoogte door een beperkt aanbod en een late start van de nieuwe oogst. Bij aanvang van het de oogst is de markt voor vrij te verhandelen aardappelen weer ingestort. Met name voor pootaardappel wordt goed betaald. Ook voor zetmeelaardappel zijn de prijzen goed. Nadat deze in maart naar beneden zijn bijgesteld, lijken deze toch op het niveau van vorig jaar uit te komen.

Suikerbieten
De prijs uit 2022, die een verdubbeling ten opzichte van 2021 was, blijft staan. De wereldsuikermarkt staat op recordhoogte, wat zorgt voor een goede prijs. Het suikergehalte is dit seizoen wel lager dan in andere jaren. Bij elkaar komt dit uit op een vergelijkbare prijs per ton bieten ten opzichte van afgelopen jaar.

Granen
De graanprijs is weer terug op het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Dit komt neer op een prijsreductie van 30%. De opbrengst is gemiddeld maar de kwaliteit is variabel. De slechtere partijen zijn moeilijk af te zetten en dat drukt de prijs.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven