Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Prijzen
     
Prijzen
Select an indicator
Jaarprijzen per sector - Leghennenhouderij

Gemiddelde eierprijs onveranderd met grote verschillen tussen segmenten. Hogere voerprijs en lagere prijzen voor jonge hennen en slachtkippen.
12/17/2020


De marktprijzen van scharreleieren en kooieieren zijn gedaald in 2020. Maar daar staan hogere contractprijzen tegenover, waardoor de gemiddelde eierprijs onveranderd is. De voerprijzen zijn op jaarbasis 1% gestegen, vooral door de stijging in het vierde kwartaal.


De eiermarkt is in 2020 sterk beïnvloed door de uitbraak van corona en de maatregelen om die ziekte te bestrijden. Daartoe behoorde ook de tijdelijke sluiting van restaurants en foodservice tussen 16 maart en 1 juni (later ook in najaar) waardoor de eierstromen verschoven. Vanwege de coronapandemie is de vraag in de supermarkten naar eieren in de luxere segmenten (vrije uitloop, Beter leven-keurmerk, biologisch) groot. Eieren werden gehamsterd omdat werd gevreesd dat er mogelijk tekorten zouden ontstaan. Door de lockdown zaten veel mensen verplicht thuis en werden thuis meer eieren gegeten. Maar de afzet van gewone scharrel- en kooieieren naar de foodservice kreeg forse klappen door de tijdelijke sluitingen. Ook de vraag van de verwerkende industrie naar scharrel- en kooieieren nam af door minder behoefte aan verwerkte producten en eerder opgebouwde voorraden.

In het eerste halfjaar van 2020 lagen de marktprijzen van scharreleieren iets hoger dan hetzelfde halfjaar van 2019. Dit jaar hebben consumenten vanwege de coronapandemie hun vakantie uitgesteld of vierden vakantie in eigen land. Dat hield de vraag naar eieren behoorlijk op peil. Vanaf augustus zijn de eierprijzen duidelijk lager dan vorig jaar. Die prijsdaling was deels het gevolg van de grote hitte waardoor de consumptie achterbleef. Op jaarbasis zijn daardoor de marktprijzen van scharreleieren 3% en van kooieieren 7% lager dan in 2019.

De uitbraak van vogelgriep in november bij enkele pluimveebedrijven zorgt voor veel onrust. In oktober was al een ophokplicht ingesteld vanwege de vondst van vogelgriep bij wilde vogels. De export van eieren en eiproducten naar EU-landen gaat gewoon door, maar de export naar derde landen heeft daar wel last van. Als de ophokplicht lang in stand blijft, dan heeft dat grote gevolgen voor vrije uitloopeieren, die mogelijk moeten worden verkocht als reguliere scharreleieren tegen lagere prijzen.

De productie van consumptie-eieren in de EU wordt 0,5% hoger geraamd dan in 2019. Productietoename wordt vooral verwacht in Denemarken, Spanje en België. Voor Frankrijk, Roemenië en Ierland wordt een daling voorzien. In Nederland zal de eierproductie waarschijnlijk lager worden gezien het lagere aantal leghennen in de recente Landbouwtelling van 2020. De EU-27-landen (nu exclusief Verenigd Koninkrijk) hebben in de eerste drie kwartalen 5% minder eieren en eiproducten uitgevoerd en 5% minder ingevoerd dan in dezelfde periode van 2019. Japan en Zwitserland zijn traditioneel de belangrijkste bestemmingslanden. Bij de import van eieren en eiproducten was Oekraïne goed voor 37,2% van de EU-import, net iets meer dan uit de VS (36,6%).Grote verschillen tussen marktsegmenten
Gemiddeld zijn in 2020 de eierprijzen (inclusief contracten) gelijk geraamd aan vorig jaar. Bij de marktsegmenten zijn er wel grote verschillen te zien. De marktprijzen voor scharreleieren zijn op jaarbasis 3% gedaald en die van verrijkte kooieieren 7%. Genoemde prijsschommelingen gelden niet voor bedrijven met contractprijzen die voor langere tijd (één of meer koppels) vaste eierprijzen ontvangen. Vooral bij biologische en vrije uitloopeieren wordt overwegend met contracten gewerkt. Dit jaar is door de coronacrisis de vraag naar eieren in supermarkten gestegen. Daarvan hebben vooral de prijzen van biologische eieren, vrije uitloopeieren en het Beter Leven keurmerk geprofiteerd. Dat heeft zich ook vertaald in hogere contractprijzen voor nieuw afgesloten contracten tussen legpluimveehouders en pakstations.

Voerprijzen gestegen, lagere prijzen voor jonge hennen en slachtkippen
De voerprijzen zijn op jaarbasis met ruim 1% gestegen. Begin dit jaar zijn de voerprijzen wat opgelopen, waarna een prijsdaling volgde in het derde kwartaal. Maar in november en december zijn de prijzen van legmeel gestegen als gevolg van ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt. Er wordt vooral GMO-vrij legmeel gebruikt omdat de Duitse markt dat eist. De prijzen van jonge hennen zijn iets gedaald. De prijsdaling van slachtkippen was forser met 4% in 2020.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page