Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Prijzen
     
Prijzen
Kies een indicator
Jaarprijzen per sector - Leghennenhouderij

Eierprijs stijgt gemiddeld 33%, maar wel met grote verschillen tussen segmenten. Flinke stijging van de voerprijs en uitgelegde hennen.
19-12-2022


De marktprijzen van scharreleieren zijn in 2022 fors gestegen (+68%). Maar de contractprijzen blijven daarbij sterk achter met een kleinere prijsstijging, waardoor de gemiddelde eierprijs 33% is gestegen. Ook de prijzen van legmeel zijn op jaarbasis 33% omhooggegaan.


De opbrengstprijs van eieren steeg sterk in maart en april door het kleinere aanbod en de oorlog in Oekraïne. Uit dat land komen normaal gesproken veel kooieieren naar de EU voor de eierverwerkende industrie. Maar de import uit Oekraïne is het eerste halfjaar gedaald, waardoor schaarste ontstond en de prijzen van kooieieren een stevige bodem in de markt leggen. Daarvan profiteren ook de prijzen van tafeleieren. Later in het jaar is de invoer van kooieieren uit Oekraïne flink toegenomen door herstel van de handelsstromen. Normaal staan de eierprijzen onder druk in de zomer als veel mensen op vakantie zijn. Dit jaar waren de eierprijzen in de zomer wel iets lager, maar nog steeds veel hoger dan gebruikelijk. In het vierde kwartaal stegen de eierprijzen naar het hoogste niveau sinds eind 2017.

Wereldwijd is het aanbod van eieren krap doordat veel landen door vogelgriep zijn getroffen. De productie van consumptie-eieren in de EU wordt 2,5% lager geraamd dan in 2021. Belangrijke producenten zoals Frankrijk en Polen laten flinke dalingen van het aanbod zien. Een aantal bedrijven heeft enige tijd leeg gestaan omdat ze getroffen zijn door vogelgriep of vanwege een vervoersverbod.
In enkele EU-landen wordt soms gevreesd voor tekorten eind dit jaar. De consument koopt in aanloop naar Kerst vaak extra eieren omdat er meer wordt gebakken. Nederland heeft ook veel leghennen geruimd vanwege vogelgriep, maar heeft als grote exporteur voldoende aanbod om de schappen gevuld te houden. Ook in Amerika heeft vogelgriep tot een lagere eiproductie geleid door ruiming van miljoenen leghennen vanwege vogelgriep. Dat alles zorgt voor onrust en voor ongekend hoge eierprijzen.
Grote verschillen tussen marktsegmenten
Gemiddeld zijn in 2022 de eierprijzen (inclusief contracten) 33% hoger geraamd aan vorig jaar. Bij de marktsegmenten zijn er wel grote verschillen te zien. De marktprijzen voor scharreleieren zonder uitloop zijn op jaarbasis met twee derde gestegen. Bij de marktprijs van kooieieren was de stijging nog sterker met 91%. Dergelijke prijsstijgingen gelden niet voor bedrijven met contractprijzen die voor langere tijd (één of meer koppels) vaste eierprijzen ontvangen. Vooral bij biologische en vrije uitloopeieren wordt overwegend met contracten gewerkt. De contractprijzen van vrije uitloopeieren zijn 7% hoger geraamd dan in 2021 en voor biologische eieren is gerekend met een plus van 5%. De contractprijzen van scharreleieren zonder uitloop zijn 16% hoger geraamd in 2022. Door de extreme prijsontwikkeling worden er steeds minder contracten met een vaste prijs afgesloten.


Fors hogere voerprijzen, hogere prijzen voor jonge hennen en slachtkippen
De voerprijzen zijn op jaarbasis met 33% gestegen. De voerprijzen stijgen al vanaf begin 2022, maar na augustus wel gedaald en vrij stabiel naar het einde van het verslagjaar. Die grote prijsstijging is het gevolg van de hogere prijzen voor veevoergrondstoffen, vooral van granen en graanproducten, die voor de legsector belangrijk zijn. Oorzaak van de hogere graanprijzen is vooral de tijdelijk gestopte export van granen uit Oekraïne door de Russische inval in februari. Daardoor zijn de handelsstromen verstoord en stegen ook de prijzen van andere voergrondstoffen flink. Dankzij de graandeal met Rusland is vanaf juni de export van Oekraïne via de Zwarte Zee weer op gang gekomen, maar de grondstoffenmarkt blijft krap. In de legsector wordt vooral GMO-vrij legmeel gebruikt omdat de Duitse markt dat eist. De jonge hennen zijn 22% duurder geworden en de prijzen van uitgelegde hennen zijn gemiddeld 61% gestegen in 2022.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven