Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Prijzen
     
Prijzen
Kies een indicator
Jaarprijzen per sector - Leghennenhouderij

Eierprijs stijgt gemiddeld 10%, met aanzienlijke verschillen tussen de verschillende marktsegmenten. Duidelijke daling van de voerprijs.
18-12-2023

De marktprijzen van scharreleieren zijn in 2023 verder gestegen (+21%). Bij de contractprijzen en de kooieieren was de prijsstijging minder sterk, waardoor de gemiddelde eierprijs circa 10% is gestegen. De voerprijzen zijn 10% gedaald.

In het vierde kwartaal van 2022 stegen de eierprijzen naar het hoogste niveau sinds eind 2017. In 2023 zijn de prijzen vervolgens nog verder gestegen. Wereldwijd is het aanbod van eieren krap doordat veel landen te maken hebben gekregen met vogelgriep. In combinatie met de hoge kosten heeft dit geleid tot nog hogere eierprijzen.
Grote verschillen tussen marktsegmenten
Gemiddeld zijn in 2023 de eierprijzen (inclusief contracten) 10% hoger geraamd dan vorig jaar. De marktprijzen voor scharreleieren zonder uitloop zijn op jaarbasis met 21% gestegen. Bij de marktprijs van kooi-eieren was de stijging 10%. Deze prijsstijgingen gelden niet voor bedrijven met contractprijzen die voor langere tijd (één of meer koppels) vaste eierprijzen ontvangen. Vooral bij biologische en vrije uitloopeieren wordt overwegend met contracten gewerkt. Deze contractprijzen zijn in 2023 5 à 6% gestegen. Door de aanhoudend hoge eierprijzen worden er minder contracten met een vaste prijs afgesloten.

Voerprijzen 10% gedaald
De voerprijzen zijn op jaarbasis met 10% gedaald, mede als gevolg van goede oogsten en toegenomen voorraden op de wereldmarkt.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven