Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Prijzen
     
Prijzen
Select an indicator
Jaarprijzen per sector - Melkveehouderij

Lagere melkprijs en hogere voerprijzen in de melkveehouderij
12/17/2020

De melkprijs voor gangbare en biologische melk is in 2020 respectievelijk met 3,8% en 1,5% gedaald ten opzichte van 2019. De krachtvoerprijs is gemiddeld genomen ruim 1% gestegen. Dit was minder dan in 2017 en 2018.

Zuivelnoteringen
De zuivelnoteringen over 2020 ontwikkelen zich divers. De boter- en volle melkpoederprijs liggen respectievelijk 15% en 6% lager dan het gemiddelde van 2019. De notering van magere melkpoeder is 7% hoger maar dit komt grotendeels door de hogere prijs aan het begin van het jaar. De prijzen zijn na half maart, onder invloed van de uitbraak van het coronavirus en de ingestelde lockdowns, gedaald. Vanaf begin juli zijn vooral de boter- en magere melkpoederprijs flink hersteld. Deze prijzen liggen echter nog niet op het niveau van voor de corona uitbraak, hoewel de boternotering er nog maar ruim 3% onder ligt. Omdat ongeveer de helft van de Nederlandse melk tot kaas wordt verwerkt, is de prijsontwikkeling hiervan belangrijk. De EU-kaasprijs daalde de eerste maanden in 2020 maar is sinds mei niet verder gedaald en is sindsdien vrij stabiel. Gemiddeld liggen de kaasprijzen tot en met half november 2020 ruim 1% boven het niveau van 2019. Voor de corona uitbraak lagen ze circa 7% hoger.

De volatiliteit in de zuivelmarkt is de laatste jaren groot. Dit wordt goed weerspiegeld in de Global Dairy Trade prijsindex. Deze is in 2019 met 12% gestegen. In 2020 is deze, onder andere door de wereldwijde coronacrisis, tot begin mei met 14% gedaald. Vanaf half september vertoont de index weer een stijgende tendens maar ligt nog wel 7% onder het niveau van begin 2020 (en 8% boven het dieptepunt van begin mei). De Nederlandse en Italiaanse spotprijzen daalden ook tot half april maar lieten een stijging zien tot juni om daarna stabiel te blijven, echter 5 à 10 euro onder het niveau van 2019. De daling wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de daling van de boterprijs. Deze daling was al ruim voor de corona-uitbraak ingezet. Daarnaast moet worden opgemerkt dat deze spotprijzen maar op een klein deel van de melk betrekking heeft.

Handel in zuivelproducten
In Nederland wordt de meeste melk tot kaas verwerkt. Over het eerste halfjaar van 2020 nam de wereldhandel in kaas toe (+2,2%). De export van kaas vanuit de EU nam met 9% toe en die van boter zelfs met 63%. Vanuit de VS nam de export van magere melkpoeder met 25% toe. Omdat Nieuw-Zeeland een groot aandeel heeft in de wereldhandel dragen de veranderingen in de exportstromen substantieel bij aan het volume van de wereldhandel en hebben daardoor een sterke invloed op de prijs. Belangrijke exportbestemmingen van de EU zijn Japan, China en de VS.

Prijzen 
De gemiddelde melkprijs voor 2020 zal met bijna 4% afnemen en zal naar verwachting uitkomen op 37 euro per 100 kilogram inclusief nabetaling. Deze nabetaling zal in 2020 waarschijnlijk lager uitvallen dan in 2019 zo blijkt uit de eerste halfjaarcijfers van Friesland Campina. De prijzen voor nuchtere stierkalveren zijn in 2020 wederom met een kwart gedaald. De prijzen van vaarskalveren liggen op een lager niveau dan die van de stierkalveren en zijn in absolute zin stabieler. 


Biologische melkprijs versus gangbaar
De prijs voor biologische melk in 2020 is geraamd op 49,5 euro per 100 kilogram melk, inclusief nabetaling; een euro lager dan in 2019. Sinds 2013 is de biologische melkprijs losgekoppeld van de gangbare melkprijs. Beide prijzen bewegen sindsdien onafhankelijk van elkaar. Vooral in 2016 was het verschil groot: gemiddeld 20 eurocent per kilogram melk; dit kwam vooral door de lage gangbare melkprijs. In 2020 wordt een plus op de biologische melkprijs ten opzichte van de gangbare melkprijs van circa 12,5 eurocent per kilogram melk geraamd.

Voor biologische melk wordt de gemiddelde melkprijs voor 2018 geraamd op 49,50 euro per 100 kilogram inclusief nabetaling, ruim 2% lager dan in 2017. Sinds 2013 is de biologische melkprijs losgekoppeld van de gangbare melkprijs. Beide prijzen bewegen sindsdien onafhankelijk van elkaar. Vooral in 2016 was het verschil groot: gemiddeld 20 eurocent per kilogram melk. In 2018 zal dit naar verwachting afgenomen zijn tot gemiddeld 11,5 eurocent per kilogram melk.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page