Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Prijzen
     
Prijzen
Kies een indicator
Jaarprijzen per sector - Vleesvarkenshouderij

Fors hogere prijzen van vleesvarkens en voer
19-12-2022


De opbrengstprijzen van vleesvarkens zijn in 2022 flink gestegen (24%). Voer is veel duurder geworden in 2022. Gemiddeld zijn de prijzen van vleesvarkensvoer 39% hoger dan in 2021 door fors duurdere veevoergrondstoffen.


Varkensprijzen hoger door krapper aanbod
Na een zwakke start van het verslagjaar zijn vleesvarkensprijzen vanaf maart flink gestegen. De snelle prijsstijging was het gevolg van het krimpende aanbod in Europa en de onzekerheden door de oorlog in Oekraïne. De vleesvarkensprijs ging in maart en april met grote stappen omhoog. Na een kleine terugval in mei, is daarna de prijs opnieuw gestegen naar de top van 1,95 euro per kg in september met daarna een kleine daling. De gemiddelde vleesvarkensprijs steeg van 1,42 euro in 2021 naar 1,76 euro per kg in 2022.
Het aanbod in de EU wordt 4 tot 5% lager geraamd dan in 2021. Vooral in Duitsland is de productie van vleesvarkens verminderd. In Duitsland is de varkensstapel gekrompen door de coronacrisis, Afrikaanse varkenspest en strengere milieu- en dierenwelzijnsregels. Duitse slachterijen kunnen als gevolg van beperkingen door varkenspest nauwelijks vlees buiten Europa afzetten. Sommige gemengde bedrijven in Duitsland houden minder vleesvarkens, en hebben eigen voergranen duur verkocht, in verband met onzekerheid over de vleesvarkensprijzen. De varkensmarkt in Spanje, Italië en Frankrijk profiteerde in de zomer als vanouds van het toeristenseizoen, met een grotere vraag naar varkensvlees. Er zijn in de komende tijd wel zorgen over de afnemende consumptie van varkensvlees in de EU als gevolg van de extreem hoge inflatie en het koopkrachtverlies. De EU-export daalde tot en met juli met 23% en de export naar China daalde ook. Maar de vraag uit China neemt in het vierde kwartaal wel toe doordat het varkensaanbod daar is gedaald. De Chinese varkensprijzen stijgen in aanloop naar het Chinese nieuwjaar (eind januari 2023) als normaal gesproken veel varkensvlees wordt gegeten.

Fors hogere voerprijzen
Gemiddeld over 2022 zijn de prijzen van vleesvarkensvoer 39% hoger dan in 2021. De voerprijzen stijgen al vanaf begin 2022, maar zijn na augustus gedaald en redelijk stabiel aan het einde van het verslagjaar. Die grote prijsstijging is het gevolg van de hogere prijzen voor veevoergrondstoffen, vooral van granen en graanproducten, die voor de varkenshouderij belangrijk zijn. Oorzaak van de hogere graanprijzen is vooral de tijdelijk gestopte export van granen uit Oekraïne door de Russische inval in februari. Echter, ook voor die tijd waren de prijzen al stijgende. Door die inval zijn de handelsstromen verstoord en stegen ook de prijzen van andere voergrondstoffen flink. Dankzij de graandeal met Rusland is vanaf juni de export uit Oekraïne via de Zwarte Zee weer op gang gekomen, maar de grondstoffenmarkt blijft krap. Eind van het jaar komt er wel veel mais vanuit Brazilië en Oekraïne naar Europa en dat drukt de prijzen iets. Brazilië verwacht een recordoogst van sojabonen. De prijzen van sojaschroot en de concurrerende grondstoffen kunnen daardoor volgend jaar dalen. Maar de graanexport van Oekraïne blijft een onzekere factor.

 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven