Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Prijzen
     
Prijzen
Select an indicator
Jaarprijzen per sector - Vleesvarkenshouderij

Opbrengstprijzen biggen en vleesvarkens aanzienlijk lager, voer iets goedkoper
12/17/2020


De opbrengstprijzen van vleesvarkens zijn in 2020 gedaald (-8%). De prijsdaling van de aangekochte biggen (-12%) was nog sterker. Gemiddeld zijn de prijzen van vleesvarkensvoer 1% lager dan in 2019, met een stijgende trend eind van het jaar.


Varkensprijzen lager door coronacrisis en handelsbelemmeringen
Voor de wereldwijde varkensmarkt is 2020 een turbulent jaar met uitersten geworden. Begin dit jaar waren prijzen van vleesvarkens en biggen erg hoog, maar dat veranderde snel door de uitbraken van corona in het voorjaar. De opbrengstprijzen van vleesvarkens zijn in 2020 gedaald (-8%), wat begon met een prijsdaling in april. Daarna brokkelden de prijzen verder af naar een laag niveau. De prijsdaling van de aangekochte biggen (-12%) was nog sterker. Gemiddeld zijn de prijzen van vleesvarkensvoer 1% lager dan in 2019, met een stijgende trend aan het eind van het jaar.

De wereldwijde uitbraak en snelle verspreiding van het coronavirus heeft geleid tot forse prijsdalingen door vraaguitval bij vooral de horeca en foodservice. Ook heeft China de grenzen in de zomer enige tijd gesloten voor diverse West-Europese en Zuid-Amerikaanse vleesbedrijven met besmettingen onder medewerkers uit angst voor herbesmetting met het coronavirus. Producten die eerder naar China gingen, werden tijdelijk als petfood tegen lagere prijzen verkocht op andere markten. De koppen en staarten bijvoorbeeld zijn hier bijproducten, maar in China premiumproducten.  Aanvankelijk werden de opbrengstprijzen nog wel ondersteund door de grote vraag uit China. Deze was het gevolg van de ingestorte varkensstapel door Afrikaanse varkenspest sinds 2018. In juli heeft China een recordhoeveelheid varkensvlees ingevoerd van 550 kton. De export van de EU naar China heeft wel veel last van concurrentie. Vooral het goedkopere varkensvlees uit de VS heeft China als bestemming gevonden, mede dankzij de lagere dollarkoers.

In september kreeg Duitsland te maken met Afrikaanse varkenspest (AVP) bij wilde zwijnen in de oostelijke gebieden. Dit is in de regio die grenst aan Polen, waar die ziekte al langere tijd heerst. Export van Duits varkensvlees naar derde landen, waaronder China, werd daardoor stilgelegd en moet een andere bestemming op de EU-markt vinden. De varkensprijzen zijn daardoor nog verder gedaald. Met regionalisering wil Duitsland bereiken dat China en andere Aziatische landen hun grenzen alleen sluiten voor vlees afkomstig uit een vastgesteld risicogebied. Onderhandelingen over regionalisering verlopen moeizaam en de uitkomst is onzeker want tot dusver heeft geen ander land die regionalisering bereikt. Een AVP-uitbraak onder gehouden varkens zal de kans op een relatief snelle oplossing aanzienlijk doen verminderen.

De biggenprijzen daalden in het lopende jaar fors van 89 euro in maart tot 24 euro per big (inclusief toeslagen) in november door grote afzetproblemen op de exportmarkten. Dat komt deels ook omdat de slachtingen in Duitsland achterlopen op het aanbod aan slachtvarkens als gevolg van coronabesmettingen van medewerkers bij slachterijen. Daardoor komen minder vleesvarkensplaatsen vrij voor (Nederlandse) biggen. Duitse varkenshouders zijn daardoor erg terughoudend met het opleggen van biggen of alleen tegen zeer lage prijzen.

Structureel is de mondiale marktsituatie nog wel positief. Hoewel de coronacrisis heeft geleid tot vraaguitval, kan die vraag kan zich ook op vrij korte termijn weer herstellen. AVP daarentegen heeft geleid tot verlies van minstens een kwart van de varkensstapel wereldwijd en deze productiecapaciteit kan niet snel worden hersteld. China meldt wel een verrassend snel herstel van de varkensstapel, wat in combinatie met scherpe hygiëne-eisen en industriële productie het herstel van de wereldwijde balans in vraag en aanbod versnelt. Toch verwachten we dat het komende jaar er nog een wereldwijd tekort aan varkensvlees zal zijn, met in potentie gunstige prijzen voor varkens en biggen.

Iets lagere voerprijzen, maar stijgende trend
Gemiddeld over 2020 liggen de prijzen van vleesvarkensvoer circa 1% lager dan in 2019. Tot augustus lagen de voerprijzen onder het niveau van voorgaand jaar. Daarna werd het voer duurder door hogere prijzen voor veevoergrondstoffen, vooral van granen en soja.

 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page