Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Prijzen
     
Prijzen
Kies een indicator
Jaarprijzen per sector - Zeugenhouderij

Fors hogere prijzen van biggen en voer
19-12-2022


De biggenprijzen zijn in 2022 flink gestegen en komen gemiddeld 20% hoger uit dan voorgaand jaar. Ook het voer is veel duurder geworden (+34% voor zeugen- en biggenvoer samen).


De gemiddelde biggenprijs steeg van 40 euro in 2021 naar 48 euro in 2022. De prijsstijging van 20% ten opzichte van voorgaand jaar is vooral gerealiseerd in de tweede helft van 2022. De biggenmarkt begon het jaar nog zwak met lage biggenprijzen. In maart kwam een fors herstel, maar na die korte opleving is in april de stemming omgeslagen. Doordat de afzet van vleesvarkens moeizamer ging, was er minder ruimte voor opleggen van biggen. Ook stopten in de afgelopen twee jaar vooral in Duitsland, Nederland en Denemarken meer zeugenbedrijven. Normaal gesproken worden in het voorjaar veel biggen uitgevoerd naar Duitsland en Spanje. Maar die export loopt dit jaar slechter, waardoor de biggenprijzen lange tijd onder druk stonden. Daarvoor zijn diverse oorzaken. In het westen van Duitsland, dicht bij de Nederlandse grens, is begin dit jaar Afrikaanse varkenspest geconstateerd waardoor minder biggen naar Duitsland gaan. In Duitsland is in de afgelopen jaren de varkensstapel gekrompen door de coronacrisis, Afrikaanse varkenspest en strengere milieu- en dierenwelzijnsregels. In Spanje is het aanbod van biggen kleiner door problemen met de varkensziekte PPRS en minder invoer van biggen uit de angst voor de insleep van Afrikaanse varkenspest. De biggenprijzen stonden in de zomer ook onder druk door de perioden met grote hitte waardoor minder transporten van biggen mogelijk waren. In het najaar, vooral in november en december, zijn zoals gebruikelijk de biggenprijzen gestegen, onder andere door meer vraag uit Duitsland, Spanje en Polen. Zeker het verdere herstel van de vleesvarkensprijzen ondersteunt de biggenprijzen.

Fors hogere voerprijzen
De voerprijzen in de zeugenhouderij zijn gemiddeld zijn gemiddeld 34% hoger dan in 2021. De prijs van zeugenvoer is 35% gestegen en de prijs van biggenkorrel is op jaarbasis 33% gestegen. De voerprijzen stijgen al vanaf begin 2022, maar de prijzen zijn eind 2022 min of meer stabiel. Die grote prijsstijging is het gevolg van de hogere prijzen voor veevoergrondstoffen, vooral van granen en graanproducten, die voor de varkenshouderij belangrijk zijn. Oorzaak van de hogere graanprijzen is vooral de tijdelijk gestopte export van granen uit Oekraïne door de Russische inval in februari. Daardoor zijn de handelsstromen verstoord en stegen ook de prijzen van andere voergrondstoffen flink. Dankzij de graandeal met Rusland is vanaf juni de export uit Oekraïne via de Zwarte Zee weer op gang gekomen, maar de grondstoffenmarkt blijft krap.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven