Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Prijzen
     
Prijzen
Select an indicator
Jaarprijzen per sector - Zeugenhouderij

Fors lagere prijzen van biggen, voer iets duurder
12/17/2020


De biggenprijzen zijn in de loop van 2020 fors gedaald en komen gemiddeld 12% lager uit door de zwakkere varkensmarkt. De gemiddelde voerprijs in de zeugenhouderij is 1% hoger dan in 2019.


Na het gunstige voorgaande jaar zijn de biggenprijzen in 2020 fors gedaald en komen gemiddeld 12% lager uit dan in 2019. De start van het jaar was veelbelovend met hoge biggenprijzen dankzij de gunstige varkensmarkt met eveneens hoge prijzen voor vleesvarkens. Maar sinds de top van de biggenprijs in maart, loopt de biggenhandel slechter door vooral de coronacrisis. Aanvankelijk leek de uitbraak van corona in maart de varkenssector nauwelijks te raken. Dat veranderde toen ook ziekteproblemen in de slachterijen ontstonden en een aantal slachterijen niet meer mocht exporteren naar China. Vanaf april heeft de biggenhandel veel last van prijsdruk door de coronacrisis en handelsproblemen. Dat geldt vooral voor de exporten naar Zuid- en Oost-Europa.

Ook de export van biggen naar Duitsland is moeizamer geworden. Derde landen hebben in september namelijk de import van Duits varkensvlees verboden vanwege de Afrikaanse varkenspest (AVP) bij gevonden wilde zwijnen nabij de Poolse grens. Daar komt bij dat de slachtingen in Duitsland achterlopen als gevolg van coronaproblemen bij slachterijen, waardoor minder vleesvarkensplaatsen vrijkomen voor (Nederlandse) biggen. Duitse varkenshouders zijn daardoor erg terughoudend met het opleggen van biggen of alleen tegen zeer lage prijzen.

De binnenlandse afzet van biggen staat ook onder druk, omdat het biggenaanbod groter is dan de actuele vraag en er nog weinig vertrouwen is dat opgelegde biggen over vier maanden als vleesvarkens voldoende opbrengen. De biggenprijzen daalden in het lopende jaar fors van 89 euro in maart tot 24 euro per big (inclusief toeslagen) in november. Sinds mei liggen de biggenprijzen onder het niveau van vorig jaar en sinds juli ook onder het langjarig gemiddelde 2010-2019. Zolang er overschot op de varkensmarkt is, mede door handelsbelemmeringen, zal de biggenprijs onder druk blijven staan. Als het vertrouwen in de vleesmarkt gaat toenemen, kan de varkensprijs, en als voorloper daarvan ook de biggenprijs, weer gaan stijgen.

Stijgende voerprijzen
De voerprijzen voor zeugenbedrijven zijn in 2020 zijn gemiddeld 1% hoger dan in het voorgaande jaar. De prijs van zeugenvoer 1,5% gestegen en de prijs van biggenkorrel is gemiddeld onveranderd op jaarbasis, ondanks de stijging aan het einde van het jaar. De afgelopen jaren schommelden de prijzen van biggenkorrel iets minder dan van zeugenvoer. In het eerste kwartaal lagen de voerprijzen onder het niveau van voorgaand jaar. Daarna werd het voer duurder door hogere prijzen voor veevoergrondstoffen, vooral van granen en soja.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page