Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Prijzen
     
Prijzen
Kies een indicator
Jaarprijzen per sector - Zeugenhouderij

Fors hogere prijzen van biggen en gedaalde voerkosten.
18-12-2023

In 2023 zijn de prijzen van biggen fors gestegen, De gemiddelde biggenprijs steeg van 51,28 euro in 2022 naar 82 euro in 2023, wat gemiddeld 60% hoger is dan het voorgaande jaar. Tegelijkertijd zijn de voerkosten gedaald (-10% voor zeugenvoer en -6% voor biggenvoer). De stijging in biggenprijzen komt door een krimp in het aantal zeugen in de EU, waardoor er relatieve schaarste ontstaat. Ook de ziekte PRRS in Spanje heeft invloed gehad op de productiviteit van zeugen, waardoor er vraag was naar biggen uit Nederland. Sommige ondernemers hebben besloten voergrondstoffen direct te verkopen vanwege de gestegen voerprijzen. Exportbeperkingen en strengere regelgeving hebben ook bijgedragen aan productiestakingen. Vleesvarkenshouders hadden weliswaar goedkoper voer, maar moesten dit voordeel meteen weer inleveren voor duurdere biggen. De zeugenhouders vangen dus, zoals gebruikelijk, de schommelingen op. Dat heeft in 2023 geleid tot bijzonder hoge prijzen en inkomens.

Verlaagde voerprijzen
De voerprijzen in de zeugenhouderij zijn gemiddeld zijn gemiddeld 8% lager dan in 2022. De prijs van zeugenvoer is 10% gedaald en de prijs van biggenkorrel is op jaarbasis 6% gedaald. De voerprijzen dalen al vanaf begin 2023. Na de Russische inval in Oekraïne nam de onzekerheid op de graanmarkten sterk toe, waardoor grondstofprijzen sterk stegen. Wereldwijd zijn de markten wat tot rust gekomen, waardoor de prijzen ook weer gedaald zijn.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven