Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Arbeid
     
Arbeid
Kies een indicator
Opvolging - Akkerbouw

Meer bedrijven met opvolging in 2012
22-11-2013

Het aandeel van de akkerbouwbedrijven met een ondernemer ouder dan 50 jaar met opvolger was in 2012 groter dan in 2008. Het aandeel bedrijven met ondernemers onder de 50 jaar is licht afgenomen, en is het laagst van alle landbouwsectoren.

Ongeveer 2/3 deel van de akkerbouwbedrijven met een ondernemer ouder dan 50 jaar heeft geen opvolger. Dit aandeel is in 2012 afgenomen ten opzichte van 2008. Het percentage rechtspersonen (bijvoorbeeld een BV) in de akkerbouw is relatief laag (al jaren rond de 5%) maar licht stijgend.

Verdeling van akkerbouwbedrijven naar rechtsvorm, leeftijd en opvolgingssituatie (%), diverse jaren
Bron: CBS Landbouwtelling, bewerking LEI Wageningen UR
Voetnoot: In 2012 is de leeftijdsgrens 51 jaar


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • CBS Landbouwtelling, bewerking LEI Wageningen UR.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven