Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Akkerbouw

Solvabiliteit relatief hoog
4/7/2022

De gemiddelde balanswaarde van akkerbouwbedrijven neemt de laatste jaren verder toe. Vooral de toename van de waarde van grond is hiervan de reden. Grond maakt ruim 70% uit van de totale balanswaarde die in 2020 ruim 4,7 mln. euro bedroeg. De toegenomen waarde van de grond maakte dat de solvabiliteit gemiddeld genomen hoog was, namelijk boven de 80%.

 
De spreiding in solvabiliteit tussen bedrijven is aanzienlijk: 20% van de bedrijven is vrijwel zonder vreemd vermogen gefinancierd, gezien de solvabiliteit van minimaal 99%. In deze groep zitten relatief veel kleine en minder moderne bedrijven. De bedrijven investeren minder in vernieuwing van het productieapparaat, mogelijk omdat er geen opvolger aanwezig is. Aan de andere kant heeft 20% van de bedrijven een solvabiliteit van minder dan 74%. Akkerbouwbedrijven hebben de laatste jaren gemiddeld ruim 700.000 euro aan langlopende schulden uitstaan.  
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page