Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Kies een indicator
Bezittingen en schulden - Akkerbouw

Balanswaarde akkerbouwbedrijven blijft stijgen
15-5-2023

De gemiddelde balanswaarde van akkerbouwbedrijven neemt de laatste jaren verder toe. Een deel van de toename wordt veroorzaakt door de post Overig. Hieronder vallen bijvoorbeeld de waarde van voorraden en vorderingen. Grond maakt ruim 70% uit van de totale balanswaarde die in 2021 ruim 4,8 mln. euro bedroeg. De langlopende schulden namen in 2021 ook toe, tot gemiddeld bijna 780.000 euro per bedrijf. De solvabiliteit kwam uit op gemiddeld 83%, even hoog als het jaar ervoor. 

 
De spreiding in solvabiliteit tussen bedrijven is aanzienlijk: 20% van de bedrijven is vrijwel zonder vreemd vermogen gefinancierd, gezien de solvabiliteit van minimaal 99%. In deze groep zitten relatief veel kleine en minder moderne bedrijven. De bedrijven investeren minder in vernieuwing van het productieapparaat, mogelijk omdat er geen opvolger aanwezig is. Aan de andere kant heeft 20% van de bedrijven een solvabiliteit van minder dan 74%.  
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven