Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Kies een indicator
Bezittingen en schulden - Glastuinbouw

Balanswaarde glastuinbouwbedrijven stijgt in 2021
15-5-2023

Het gemiddelde balanstotaal van glastuinbouwbedrijven bedroeg in 2021 ruim 4 mln. euro per bedrijf. Bijna een kwart van deze waarde is vastgelegd in grond. Gebouwen en glastopstanden vertegenwoordigen een waarde van bijna 650.000 euro. De langlopende schulden namen af tot gemiddeld 1,2 mln. euro, mede daardoor steeg het eigen vermogen naar gemiddeld 2,5 mln. euro. De solvabiliteit steeg daardoor tot gemiddeld 63%. Ten tijde van de economische crisis in 2013 bedroeg de solvabiliteit 33%.

De balanswaarde van de glasgroentebedrijven en de pot- en perkplanten bedrijven is hoger dan van de snijbloemenbedrijven. Bij de groentebedrijven is grond de voornaamste balanspost (ruim 25% van het totaal). Bij pot- en perkplanten maakt de waarde van de planten 20% uit van de totale waarde van het bedrijf. De solvabiliteit in de glastuinbouw is in vergelijking met die van de grondgebonden sectoren in de land- en tuinbouw laag. De drie subsectoren kennen een solvabiliteit van ruim 60%. Rond dit gemiddelde is er een zeer grote spreiding tussen bedrijven: 20% van de bedrijven heeft een solvabiliteit van minder dan 48%.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven