Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Glastuinbouw

Balanswaarde glastuinbouwbedrijven vrij stabiel
4/7/2022

Het gemiddelde balanstotaal van glastuinbouwbedrijven bedroeg in 2020 bijna 4 mln. euro per bedrijf. Een kwart van deze waarde is vastgelegd in grond. Gebouwen en glastopstanden vertegenwoordigen een waarde van ruim 600.000 euro. Zowel de langlopende schulden als het eigen vermogen liepen in 2020 iets op. De solvabiliteit bleef daardoor nagenoeg ongewijzigd, 59% in 2020.

De balanswaarde van de glasgroentebedrijven en de pot- en perkplanten bedrijven is hoger dan van de snijbloemenbedrijven. Bij de groentebedrijven is grond de voornaamste balanspost (ongeveer 25% van het totaal). Bij pot- en perkplanten maakt de waarde van de planten 25% uit van de totale waarde van het bedrijf. De solvabiliteit in de glastuinbouw is in vergelijking met die van de grondgebonden sectoren in de land- en tuinbouw laag. De drie subsectoren kennen een solvabiliteit van ongeveer 60%. Rond dit gemiddelde is er een zeer grote spreiding tussen bedrijven: 20% van de bedrijven heeft een solvabiliteit van minder dan 41%. Dit percentage komt ongeveer overeen met het niveau dat door banken als minimum wordt geëist als buffer bij financieringsaanvragen.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page