Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Kies een indicator
Bezittingen en schulden - Leghennenhouderij

Balanswaarde leghennenbedrijven weer omhoog
2-5-2024

Na een daling van het balanstotaal van leghennenbedrijven, nam dit totaal in 2022 weer toe. Het gemiddelde balanstotaal bedroeg in 2022 ruim 3,4 mln. euro. De waarde die de pluimveerechten (immateriƫle activa) vertegenwoordigen, lopen al een aantal jaar terug. Het eigen vermogen nam toe naar bijna 2 mln. euro, de langlopende schulden namen af tot 1,1 mln. euro. Dit resulteert in een verbetering van de solvabiliteit tot 59% in 2022.

Tussen bedrijven is er een flinke spreiding in solvabiliteit. Twintig procent van de bedrijven kende een solvabiliteit die lager was dan 40%, bij een even grote groep was de solvabiliteit boven de 78%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, balans van leghennenbedrijven


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven