Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Kies een indicator
Bezittingen en schulden - Leghennenhouderij

Balanswaarde leghennenbedrijven daalt verder
15-5-2023

Het gemiddelde balanstotaal van leghennenbedrijven bedroeg in 2021 ruim 3,1 mln. euro. De waarde die de pluimveerechten (immateriële activa) vertegenwoordigen, lopen al een aantal jaar terug. Door deze waardedaling nam het balanstotaal ten opzichte van 2020 met ruim 50.000 euro af. Het eigen vermogen nam toe en de langlopende schulden namen af, dit resulteert in een verbetering van de solvabiliteit tot 55% in 2021.

Tussen bedrijven is er een flinke spreiding in solvabiliteit. Twintig procent van de bedrijven kende een solvabiliteit die lager was dan 38%, bij een even grote groep was de solvabiliteit boven de 78%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, balans van leghennenbedrijven


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven