Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Leghennenhouderij

Balanswaarde leghennenbedrijven nam af in 2020
4/7/2022

Het gemiddelde balanstotaal van leghennenbedrijven bedroeg in 2020 ruim 3,3 mln. euro. Ongeveer 20% van dit totaal komt voor rekening van de pluimveerechten (immateriĆ«le activa). Door de waardedaling van de pluimveerechten en de waarde van de dieren zelf, nam het balanstotaal ten opzichte van 2019 met ongeveer 3 ton af. Het eigen vermogen nam met eenzelfde bedrag af tot 1,6 mln. euro in 2020. De langlopende schulden namen met ruim 2 ton toe tot gemiddeld 1,3 mln. euro. Door de daling van het eigen vermogen en een stijging van de langlopende schulden daalde de solvabiliteit in 2020 tot 52%. Tussen bedrijven is er een flinke spreiding. Twintig procent van de bedrijven kende een solvabiliteit die lager was dan 36%; bij een even grote groep was de solvabiliteit boven de 74%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, balans van leghennenbedrijven


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page