Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Kies een indicator
Bezittingen en schulden - Melkveehouderij

Balanswaarde melkveebedrijven stijgt opnieuw
15-5-2023

De balanswaarde van de melkveebedrijven steeg in 2021, net als in 2020, tot ruim 4,8 mln. euro. Alle bezittingen die onderscheiden worden op de balans namen in waarde toe. De waarde van grond steeg tot ruim 2,6 mln. euro. De waarde van immateriele activa (onder andere fosfaatrechten) werden gemiddeld bijna 90.000 euro meer waard ten opzichte van 2020. De langlopende schulden waren in 2021 iets lager dan het jaar ervoor, het eigen vermogen nam toe. Eind 2021 bedroeg de gemiddelde solvabiliteit 75%, een niveau dat al bijna 20 jaar niet meer werd gehaald.

De langlopende schulden bedragen gemiddeld 1,1 mln. euro, tegenover een eigen vermogen van ruim 3,4 mln. euro. De waarde van de fosfaatrechten is na de invoering in 2018 toegevoegd aan de bezittingen ook als deze om niet werden verkregen. Hierdoor nam de waarde van de immateriële activa op de melkveebedrijven in 2018 met ruim 1 mln. euro toe. Tegenover de waardetoename aan de bezittingenkant, is een zogenaamde belastinglatentie aan de schuldenkant van de balans opgenomen, namelijk normatief 30% van de waarde van de immateriële activa. Dat betekent dat niet de totale waarde van de fosfaatrechten aan het eigen vermogen is toegevoegd. Grond is een belangrijke post op de balans van de melkveebedrijven. Uit de grondmarktmonitor van het Kadaster en Wageningen Economic Research blijkt dat de gemiddelde prijs voor grasland in 2021 ruim 65.000 euro per hectare bedroeg. Dit was ongeveer 5.000 euro meer dan een jaar eerder. 

De spreiding in de solvabiliteit tussen bedrijven in de melkveehouderij is fors. In 2021 had 20% van de bedrijven een solvabiliteit van meer dan 90%, terwijl er een even grote groep is waarvan de solvabiliteit onder de 64% ligt.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven