Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Melkveehouderij

Balanswaarde melkveebedrijven stijgt licht
4/7/2022

De balanswaarde van de melkveebedrijven steeg in 2020 licht ten opzichte van 2019. Het balanstotaal van 4,5 mln. euro is ongeveer gelijk aan het totaal van 2018. De fosfaatrechten werden gemiddeld ruim 3 ton minder waard ten opzichte van 2018, maar de meeste andere activa stegen in waarde. Grond stond voor bijna 2,5 mln. euro op de balans, en is hiermee de voornaamste bezitting. Zowel de langlopende schulden als het eigen vermogen namen toe in 2020 ten opzichte van het jaar daarvoor. Eind 2020 bedroeg de gemiddelde solvabiliteit 73%, dit is gelijk aan de solvabiliteit in 2019.


De waarde van de fosfaatrechten is na de invoering in 2018 toegevoegd aan de bezittingen ook als deze om niet werden verkregen. Hierdoor nam de waarde van de immateriële activa op de melkveebedrijven in 2018 met ruim 1 mln. euro toe. Tegenover de waardetoename aan de bezittingenkant, is een zogenaamde belastinglatentie aan de schuldenkant van de balans opgenomen, namelijk normatief 30% van de waarde van de immateriële activa. Dat betekent dat niet de totale waarde van de fosfaatrechten aan het eigen vermogen is toegevoegd. Grond is een belangrijke post op de balans van de melkveebedrijven. Uit de grondmarktmonitor van het Kadaster en Wageningen Economic Research blijkt dat de gemiddelde prijs voor grasland in 2020 ruim 58.000 euro per hectare bedroeg. Dit was 2.000 euro meer dan een jaar eerder. 

De spreiding in de solvabiliteit tussen bedrijven in de melkveehouderij is fors. In 2019 had 20% van de bedrijven een solvabiliteit van meer dan 87%, terwijl er een even grote groep is waarvan de solvabiliteit onder de 62% ligt.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page