Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Opengrondstuinbouw

Grote verschillen balanswaarde opengrondstuinbouwbedrijven
4/7/2022

Van de opengrondstuinbouwsectoren kenden de bloembollenbedrijven het hoogste balanstotaal in 2020, namelijk ruim 4,7 mln. euro. Dit is ruim 2x zo hoog als bij de andere opengrondstuinbouwsectoren. Voor al de sectoren geldt dat grond de voornaamste activa is. De langlopende schulden van ongeveer 4 ton zijn in de boomkwekerij en de vollegrondsgroentebedrijven lager dan op fruit- of bloembollenbedrijven. De solvabiliteit lag in 2020 het hoogst op de vollegrondsgroentebedrijven (77%) en het laagst op de bloembollenbedrijven (66%).  

Voor alle vier de sectoren is grond de voornaamste post op de balans. Ruwweg de helft van de totale balanswaarde komt voor rekening van grond. 
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, Balans van opengrondsgroentenbedrijven
 • BINternet, Balans van fruitbedrijven
 • BINternet, Balans van bloembollenbedrijven
 • BINternet, Balans van boomkwekerijbedrijvenMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page