Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Varkenshouderij

Balanswaarde varkensbedrijven neemt licht toe
4/7/2022

De gemiddelde balanswaarde van de varkensbedrijven steeg in 2020 tot bijna 3,2 mln. euro. De waarde van de veestapel daalde fors als gevolg van de moeilijkheden in de afzet door de corona beperkingen. De materiele activa zoals grond en gebouwen nam wel toe. De langlopende schulden bleven nagenoeg gelijk aan 2019. Doordat het eigen vermogen slechts licht steeg, bleef de solvabiliteit gelijk (63%).  


Naast de varkensstapel zijn de bedrijfsgebouwen een grote balanspost, namelijk bijna 9 ton. De langlopende schulden bedragen gemiddeld 9,6 ton, tegenover een eigen vermogen van ruim 2 mln. euro. De verschillen in solvabiliteit tussen de bedrijven zijn groot. Gemiddeld bedraagt de solvabiliteit 66%, maar 20% van de bedrijven heeft een solvabiliteit van meer dan 86%. Aan de andere kant heeft 20% een solvabiliteit lager dan 55%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, balans van varkensbedrijven


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page