Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Vleeskuikenshouderij

Daling balanswaarde vleeskuikenshouderij
4/7/2022

De gemiddelde balanswaarde van vleeskuikenbedrijven nam in 2020 af tot bijna 3,4 mln. euro. De pluimveerechten zijn een belangrijk onderdeel van de totale waarde van het bedrijf. In 2020 daalde de waarde van pluimveerechten. De post immateriĆ«le activa nam hierdoor af met ruim 100.000 euro. De langlopende schulden bleven in 2020 vrijwel gelijk aan 2019, namelijk ongeveer 1,1 mln. euro. Ook het eigen vermogen (1,9 mln. euro) veranderde niet veel. De solvabiliteit bleef zodoende ook ongewijzigd op 61%. 


Twintig procent van de bedrijven kende een solvabiliteit van meer dan 74%, tegenover een even groot percentage met een solvabiliteit van minder dan 48%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, balans van vleeskuikenbedrijven


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page