Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Kies een indicator
Bezittingen en schulden - Vleeskuikenshouderij

Toename balanswaarde vleeskuikenshouderij in 2022
2-5-2024

De gemiddelde balanswaarde van vleeskuikenbedrijven nam in 2022 verder toe tot bijna 3,7 mln. euro. De pluimveerechten zijn een belangrijk onderdeel van de totale waarde van het bedrijf. De balanswaarde van immateriele activa (pluimveerechten) daalt al een aantal jaar tot ruim 400.000 euro in 2022. Bedrijfsgebouwen zijn met 1,0 mln. euro de grootste post op de balans. De langlopende schulden daalden in 2022 tot 1,0 mln. euro. Het eigen vermogen steeg naar 2,3 mln. euro. De solvabiliteit verbeterde licht tot 65%.


Twintig procent van de bedrijven kende een solvabiliteit van meer dan 81%, tegenover een even groot percentage met een solvabiliteit van minder dan 58%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, balans van vleeskuikenbedrijven


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven