Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Investeringen - Glastuinbouw

Investeringen glastuinbouwbedrijven stijgen licht
4/7/2022

De investeringen in de glastuinbouw bedroegen in 2020 gemiddeld ongeveer 230.000 euro per bedrijf. Dit is een kleine toename ten opzichte van het jaar ervoor vooral door een toename van de investeringen in machines en installaties. Ruim twee derde van de investeringen had betrekking op installaties en machines en een kwart op glasopstanden. 

Door de betere economische resultaten in de laatste jaren blijft het investeringsniveau boven het investeringsniveau in de periode voor 2017. De jaarlijkse spreiding binnen de sector blijft groot: in 2020 investeerde circa de helft van de bedrijven meer dan 50.000 euro terwijl een kwart van de bedrijven minder dan 10.000 euro investeerde. Binnen de sector was met gemiddeld 290.000 euro het investeringsniveau in 2020 het hoogst op de glasgroentebedrijven.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page