Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Investeringen - Melkveehouderij

Investeringen in de gangbare melkveehouderij flink gestegen, mede door investeringen in fosfaatrechten
2/19/2020

Het investeringsniveau in de melkveehouderij lag in 2018 met gemiddeld 107.000 euro op een bovengemiddeld niveau. De helft van de bedrijven investeerde meer dan 50.000 euro. Gemiddeld werd er in 2018 22.500 euro geïnvesteerd in productierechten. Om te waarborgen dat de fosfaatproductie onder het sectorplafond van de melkveehouderij (84,9 mln. kg fosfaat) blijft, zijn per 1 januari 2018 de fosfaatrechten van kracht geworden. Dit ging gepaard met een korting van de veestapel. Om meer dieren te mogen houden moesten melkveehouders fosfaatrechten aankopen. Daarnaast werd er meer geïnvesteerd in grond en machines en installaties. 

Binnen de sector lag het investeringsniveau in 2014 en 2015 op een bovengemiddeld niveau doordat de sector fors heeft geïnvesteerd in uitbreiding anticiperend op de afschaffing van het melkquotum per 1 april 2015.

Op de biologische melkveebedrijven werd in 2018 minder geïnvesteerd dan het jaar ervoor: een afname van bijna 15.000 euro tot gemiddeld 66.000 euro. Deze daling wordt mede veroorzaakt door de afname van de investeringen in grond (naar een gemiddelde desinvestering in 2018). Bijna een derde van de investeringen had betrekking op fosfaatrechten en tevens een derde op werktuigen, machines en installaties. In 2016 en 2017 lag het gemiddelde investeringsniveau op de biologische bedrijven in vergelijking met alle melkveebedrijven op een hoger niveau.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page