Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Investeringen - Melkveehouderij

Investeringen in de melkveehouderij nemen toe
4/7/2022

Het investeringsniveau in zowel de gangbare als de biologische melkveehouderij namen toe in 2020 ten opzichte van 2019. Bij beide typen bedroegen de investeringen in 2020 gemiddeld ruim 90.000 per bedrijf. 
In de gangbare melkveehouderij lag het investeringsniveau in 2014 en 2015 op een bovengemiddeld niveau doordat de sector fors investeerde in uitbreiding van het bedrijf anticiperend op de afschaffing van het melkquotum per 1 april 2015. In 2020 werd er vooral geïnvesteerd in machines, werktuigen en installaties (34.000 euro). Ook werd er bijna 10.000 euro geïnvesteerd in fosfaatrechten (immateriële activa). Een kwart van de bedrijven investeerde minder dan 10.000 euro, terwijl bijna 40% van de bedrijven meer dan 50.000 euro investeerde. 


Ook op de biologische melkveebedrijven werd in 2014 fors geïnvesteerd in uitbreiding van de productiecapaciteit. In 2020 werd er vooral geïnvesteerd in gebouwen (40.000 euro) en werktuigen en installaties (33.000 euro). Het percentage bedrijven dat minder dan 10.000 euro investeerde lag laag (12%). Bijna de helft van de bedrijven investeerde meer dan 50.000 euro.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page