Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Biodiversiteit
     
Biodiversiteit
Kies een indicator
Boerenlandvogels - Land- en tuinbouw

Gestage daling aantal boerenlandvogels
7-11-2018

Op basis van de ontwikkeling van het aantal kenmerkende broedvogels van het agrarisch gebied, wordt de boerenlandvogel indicator opgesteld. Ten opzichte van 1990 daalde de indicator met 30%. De daling gaat de laatste jaren minder snel dan in het verleden. Ook op Europees niveau laat de indicator een daling zien.


In de figuur is de ontwikkeling van de populatie individuele boerenlandvogels te zien. Van alle soorten die zijn opgenomen in de indicator is er alleen bij de putter en roodborsttapuit sprake van een toename. Diverse ontwikkelingen in de landbouw leiden tot veranderingen in de voedselsituatie, nestgelegenheid en kuikenoverleving. Maar ook uitbreiding van steden en infrastructuur droeg bij aan de afname (Bron: compendium voor de leefomgeving).Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven