Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Biologische landbouw
     
Biologische landbouw
Kies een indicator
Biologisch gehouden dieren - Land- en tuinbouw

Aandeel biologisch gehouden dieren groeit maar blijft klein
7-11-2018

Het aandeel biologisch gehouden dieren is klein, maar vertoont al jaren een lichte groei. Van de totale veestapel in Nederland was in 2017 bijna 3% biologisch. De geitenhouderij heeft met een aandeel van ruim 8% het grootste aandeel biologische dieren, gevolgd door de leghennenhouderij met 7%. In de rest van de intensieve veehouderij is dit minder dan 1% van de dieren. In de melkveehouderij is inmiddels meer dan 2% van het aantal koeien biologisch. In de leghennenhouderij is het aandeel biologische bedrijven bijna 25%. Deze biologische bedrijven houden gemiddeld minder leghennen dan de reguliere leghennenbedrijven.


Onderstaande figuur laat de verhouding zien per diersoort in biologisch en gangbaar naar provincie. De meest opvallende zaken zijn:

 • Groningen heeft een groot aandeel biologisch gehouden geiten (49%).
 • Utrecht heeft een groot aandeel biologisch gehouden kippen (17%).
 • Noord-Holland en Flevoland hebben het grootste aandeel biologisch gehouden rundvee (5%).
 • Flevoland heeft het grootste aandeel biologisch gehouden schapen (5%).
 • Noord-Holland heeft het grootste aandeel biologisch gehouden varkens (10%).
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven