Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Biologische landbouw
     
Biologische landbouw
Kies een indicator
Biologische teelt - Land- en tuinbouw

Aandeel biologische teelt groeit
7-11-2018

In 2017 besloeg de biologische teelt circa 56.500 ha. De oppervlakte landbouwgrond voor biologisch gebruik neemt de laatste jaren toe; tussen 2016 en 2017 met bijna 8%. Het areaal bestaat grotendeels uit grasland en voedergewassen. De toename van dit areaal hangt samen met de groei van de biologische melkveehouderij. Het aandeel biologische opengrondstuinbouw groeit al jaren achtereen. De provincie Flevoland kent het grootste biologische areaal.

Het aandeel bedrijven dat een biologische teelt heeft varieert van 4,5% in de opengrondstuinbouw ongeveer 3% in de andere sectoren. Bij alle sectoren stijgt het aandeel biologische bedrijven.


Het areaal biologisch grasland en voedergewassen en opengrondstuinbouw is meer dan 3%. Bij de andere sectoren ligt dit aandeel lager. Bij de glastuinbouw betreft het voornamelijk glasgroenten. De biologische opengrondstuinbouw bestaat vooral uit vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt.


Onderstaande figuur laat de verhouding zien per teelt in biologisch en gangbaar per provincie. De meest opvallende zaken zijn:
 • Utrecht heeft het grootste aandeel biologische akkerbouw (17%).
 • Flevoland heeft het grootste aandeel biologische areaal opengrondstuinbouwgewassen (14%).
 • Utrecht en Groningen hebben het grootste aandeel biologische tuinbouw onder glas (9%).
 • Flevoland heeft het grootste aandeel biologisch grasland en voedergewassen (12%).Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven