Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Concurrentiepositie
     
Concurrentiepositie
Kies een indicator
Kostprijsvergelijking - Varkenshouderij

Kostprijs varkenshouderij in 2022 26% hoger dan in 2021; Resultaten InterPIG 2022
20-12-2023

De kosten van varkensproductie in Europese landen varieerde in 2022 van €1,86 per kg slachtgewicht in Denemarken tot €2,89/kg in Italië. Vergeleken met andere landen in InterPIG scoorde Nederland vrij gemiddeld, met €2,08 per kg. Dit blijkt uit resultaten van InterPIG over 2022.


Bevindingen uit InterPIG 2022
Vergeleken met een groepje buurlanden, inclusief Duitsland, Denemarken, België, Frankrijk en Spanje, was de Nederlandse kostprijspositie betrekkelijk hoog. Denemarken en Frankrijk scoorden het laagste, wat samenhangt met hun relatief grote binnenlandse teelt van voergrondstoffen. Italië, Groot-Brittannië, Zweden en Finland zijn de duurste producenten, om verschillende redenen. Italië’s kostprijs is hoog vanwege het hoge slachtgewicht, terwijl in Groot-Brittannië de hoge voerprijzen de belangrijkste verklaring zijn. In Zweden zijn het vooral hoge gebouwenkosten, terwijl het in Finland verklaard wordt door hogere welzijneisen en een relatief kleine bedrijfsomvang. De Spaanse varkenssector lijdt onder een ernstige uitbraak van PRRS, wat resulteert in hoge uitval, en daarmee een hogere kostprijs. De Nederlandse varkenssector heeft een hoge productiviteit, maar voerkosten zijn gemiddeld, en mestafzetkosten een relatief hoge kostenpost.

De niet-Europese landen in deze vergelijking hebben lagere kosten dan de Europese. Vooral Brazilië Mato Grosse heeft opvallend lage kosten, vooral door lage voerprijzen, lage huisvestings- en arbeidskosten, in combinatie met een hoge productiviteit.

In vergelijking met het jaar 2021 zijn de productiekosten in 2022 in de West-Europese landen gestegen met 26%; dit komt vooral door hogere voerprijzen.

De productiekosten van biggen (omgerekend naar een gewicht van 30 kg) varieert van €68 in Denemarken tot €79 in Duitsland. Nederland zit daar met €73 per big tussenin. Het relatieve voordeel van Denemarken, maar ook van Nederland, ten opzichte van Duitsland, verklaart de substantiële stroom biggen die daarheen geleverd wordt. De Spaanse biggenimport vanuit vooral Nederland heeft een tijdelijk karakter, als compensatie voor de verliezen door PRRS.

In de vleesvarkenshouderij is Nederland duidelijk duurder dan bijvoorbeeld Denemarken en Frankrijk. Relatief hoge voerkosten en hoge mestafzetkosten zijn hier mede debet aan. Een analyse van maandelijkse voerprijzen laat echter zien dat het voerprijsvoordeel van Denemarken en Frankrijk ten opzichte van Nederland in het jaar 2023 kleiner geworden is.

InterPIG
De Nederlandse varkensproductie maakt deel uit van een Europese en wereldwijde markt. Om meer zicht te krijgen op de concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouderij is een kostprijsvergelijking uitgevoerd. Dit is onderdeel van het internationale InterPIG-netwerk met momenteel leden uit 18 landen. Ieder jaar produceert InterPIG een kostprijsvergelijking van primaire varkenshouderij. Wageningen Economic Research is lid van InterPIG sinds het begin in 2003.


Kies een sector
Contactpersoon
Robert Hoste
0317-484654
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven