Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Concurrentiepositie
     
Concurrentiepositie
Select an indicator
Kostprijsvergelijking - Varkenshouderij

Kostprijs varkenshouderij in 2021 duidelijk gestegen; Resultaten InterPIG 2021
11/10/2022

De varkenshouderij in Nederland produceert duurder dan in sommige omringende landen. Dit komt vooral door duurder voer en hogere mestafzetkosten. De belangrijkste landen met een professionele varkensproductie in West-Europa hebben een berekende kostprijs van gemiddeld € 1,60 per kg slachtgewicht. Nederland is duidelijk duurder met een kostprijs van € 1,67 per kg. De verschillen tussen landen zijn groot. Dit blijkt uit resultaten van InterPIG over 2021.


Bevindingen uit InterPIG 2021
Opvallende uitkomsten van de laatste update van de InterPIG-kostprijsberekeningen zijn:

De zeugproductiviteit (aantal slachtvarkens geproduceerd per zeug per jaar) is in Nederland duidelijk toegenomen, terwijl deze in omringende landen nauwelijks stijgt en in Spanje zelfs iets terugloopt. De Spaanse varkenshouderij heeft te maken met een PRRS-virus dat duidelijk effect heeft in de zeugenhouderij.

De voerefficiëntie in de Nederlandse varkenshouderij is gunstig, maar door bovengemiddelde voerprijzen resulteert dat niet in een voordeel. Bedrijven in Denemarken produceren een belangrijk deel van hun voergrondstoffen zelf, wat resulteert in een duidelijk voerkostenvoordeel.

Huisvestingskosten in vooral Duitsland en Spanje nemen toe, vooral vanwege hogere investeringsbedragen per dierplaats. De investeringen nemen in Nederland ook toe, maar dit wordt deels gecompenseerd door een hogere daggroei van de vleesvarkens. Bouwkosten stijgen onder andere door beperkte beschikbaarheid van materiaal en mensen.

De mestafzetkosten blijven met circa 10 eurocent per kg karkasgewicht een last en hoger dan in onze buurlanden (1-4 eurocent/kg).

De berekende kostprijs voor een big (gecorrigeerd naar 30 kg voor correcte vergelijking) bedroeg vorig jaar in Nederland € 60. In Denemarken lag dat op € 55, en in Spanje op € 59. Daarentegen lagen de kosten in Duitsland per 30 kg-big op € 69. Denemarken en Nederland hebben een duidelijk kostenvoordeel op Duitsland.

De West-Europese landen produceren circa 25% duurder dan Brazilië, Canada en de VS.


Beschouwing
De kostprijs in Nederland ligt hoger dan in omringende landen. Uitgesplitst naar bigproductie en vleesvarkensproductie is te zien dat de bigproductie een kostenvoordeel heeft ten opzichte van belangrijk afzetland Duitsland (en andere afzetlanden). Dit is dan ook een verklarende factor voor de toegenomen biggenstroom richting Duitsland. Daarnaast krijgen Duitse zeugenhouders de komende jaren te maken met forse investeringen voor welzijnsvoorzieningen: met een overgangstermijn van acht jaar moet de dekstal omgebouwd worden naar groepshuisvesting met minimaal 5 m2 per aanwezige te dekken zeug, en met een overgangstermijn van 15 jaar moeten de kraamzeugen in een vrijloopsysteem gehouden worden. Het is dan ook te verwachten dat veel zeugenbedrijven afhaken en binnen 10 jaar zullen stoppen. De importafhankelijkheid voor biggen in Duitsland zal daarmee vergroot worden.

De gestegen voerkosten sinds de oorlog in Oekraïne hebben geleid tot forse kostenstijgingen. Bij de actuele voer- en energieprijzen ligt de kostprijs in Nederland op € 2,19 per kg, terwijl de marktprijs daar substantieel onder ligt.


InterPIG
De Nederlandse varkensproductie maakt deel uit van een Europese en wereldwijde markt. Om meer zicht te krijgen op de concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouderij is een kostprijsvergelijking uitgevoerd. Dit is onderdeel van het internationale InterPIG-netwerk met momenteel leden uit 18 landen. Ieder jaar produceert InterPIG een kostprijsvergelijking van primaire varkenshouderij. Wageningen Economic Research is lid van InterPIG sinds het begin in 2003.Kies een sector
Contactpersoon
Robert Hoste
0317-484654
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page