Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Dierenwelzijn
     
Dierenwelzijn
Kies een indicator
Antibioticagebruik - Vleeskalverhouderij

Antibioticagebruik bij vleeskalveren laat lichte sijging zien
13-9-2023

Bij vleeskalveren is het gebruik het hoogst van de vijf grootste diersectoren (melkvee, overig rundvee, varkens, vleeskalveren en vleeskuikens). Vanaf 2016 werd een gestage afname zien tot 2021: dan blijft het antibioticagebruik met 15,4 dagdoseringen per dierjaar vrijwel gelijk aan 2020 (15,3). In 2022 stijgt het antibioticagebruik met 5,6% naar 16,2 dagdoseringen per dierjaar. Dit is een afname van 5,8 dagdoseringen ten opzichte van 2015, het jaar waarna de daling inzette (SDa, 2023).


Het gebruik van antibiotica die door de WHO als meest kritisch voor de humane geneeskunde zijn gedefinieerd, is in de afgelopen vijf jaar sterk verminderd. Het gebruik van fluoroquinolonen is met 0,01 dagdoseringen per dierjaar zeer laag. Het gebruik van polymyxines is iets hoger, maar blijft met 0,02 dagdoseringen per dierjaar laag. Er zijn in 2022 opnieuw geen derde- en vierdegeneratie cefalosporinen gebruikt. De SDa heeft onderscheid gemaakt tussen vleeskalveren op blankvleesbedrijven en rosékalveren op startbedrijven, afmestbedrijven en gesloten bedrijven. Antibiotica worden voornamelijk bij jonge dieren gebruikt. Op de afmestbedrijven, waar dieren ouder zijn dan 11 weken (rosé), kregen de dieren in 2022 gemiddeld 4,8 dagdoseringen per dierjaar ten opzichte van 3,9 dagdoseringen in 2021. Op de startbedrijven (rosé), waar dieren van 2 tot 11 weken aanwezig zijn, was dat met 69,2 dagdoseringen per dierjaar gelijk aan 2021. Het antibioticagebruik bij blankvleeskalveren is al enkele jaren normaal verdeeld, zonder extreme uitschieters. De SDa adviseert daar dan ook een sectorbrede aanpak voor verdere verlaging. Bij rosé-afmestbedrijven moet het beleid zich sterker focussen op het reduceren van het antibioticumgebruik bij een klein aantal veelgebruikers.

Uit onderzoek blijkt dat diverse factoren significant invloed hebben op het antibioticagebruik op blankvleesbedrijven. Hieronder zijn de belangrijkste factoren benoemd - steeds ongunstig versus gunstiger:
• grotere koppels versus kleinere koppels (400-1.200 kalveren)
• veel verschillende herkomstlanden versus hetzelfde herkomstland
• stierkalveren versus vaarskalveren
• laag versus hoog/hoger opzetgewicht
• opzetten in het najaar (hogere luchtvochtigheid) versus in het voorjaar
• kortere versus langere (6 weken of langer) leegstandsduur
• kortere versus langere periode tussen eerste en laatste kalverlevering bij opzet.

Ook blijkt het voorschrijfgedrag tussen dierenartsen significant te verschillen. Deze kennis kan de sector helpen het antibioticagebruik nog verder terug te dringen (Bokma et al., 2017).


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven