Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Dierenwelzijn
     
Dierenwelzijn
Kies een indicator
Integraal duurzame stal - Veehouderij

Gestage groei integraal duurzame stallen
12-9-2019

Op 1 januari 2019 bedroeg het aandeel integraal duurzame stallen 16,5%. In de pluimveehouderij zijn relatief de meeste integraal duurzame stallen, namelijk ruim 50%. In de varkenshouderij en de rundveehouderij bedroeg het aandeel integraal duurzame stallen respectievelijk: 30 en 10%. De toename van het aantal duurzame stallen is vooral te danken aan de toename van het aantal stallen dat voldoet eisen van de keurmerken: Beter Leven en Maatlat Duurzame Veehouderij.


Onder integraal duurzame stallen wordt verstaan stal- en houderijsystemen waarin verschillende duurzaamheidkenmerken in onderlinge samenhang zijn verbeterd ten opzichte van de regulier toegepaste stallen of systemen. Het gaat om stallen en houderijsystemen die het dierenwelzijn extra verbeteren door het toepassen van maatregelen die verder gaan dan de wettelijke welzijnsnormen en die daarnaast ten minste voldoen aan andere maatschappelijke randvoorwaarden en wettelijke eisen voor milieu, diergezondheid en arbeidsomstandigheden én economisch haalbaar zijn (Van der Peet et al., 2019).

Op 1 januari waren er ruim 12.300 integraal duurzame stallen. Van de integraal duurzame stallen voldoen de meeste aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij en Beter Leven. Ook biologische stallen vallen onder de noemer integraal duurzame stal. Op de peildatum waren er nog ruim 400 duurzame stallen in aanbouw.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven