Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Dierenwelzijn
     
Dierenwelzijn
Kies een indicator
Stalsystemen - Leghennenhouderij

Merendeel van hennen is scharrelhen
2-9-2020

Het merendeel van de hennen in Nederland wordt gehouden als scharrelhen. In 2019 werd 61% gehouden als scharrelhen, 21% vrije uitloop hen en 8% werd gehouden volgens de biologische regelgeving. Het aantal hennen gehouden in kooihuisvesting (verrijkte kooi of kolonie) neemt de gestaag af en het aandeel in 2019 was nog 10%. 

Ingaande januari 2012 is het in de EU verboden leghennen te houden in traditionele kooihuisvesting. In de EU-richtlijn worden de minimumeisen voor huisvesting van leghennen vastgelegd, waarbij de pluimveehouder de keuze heeft uit verrijkte kooien of alternatieve systemen. In Nederland is het wettelijke minimumniveau voor huisvesting van leghennen hoger dan de verrijkte kooi, namelijk koloniehuisvesting. In de praktijk hebben de Nederlandse leghennenhouders echter gekozen voor grondhuisvestingssystemen, omdat de markt vooral vraagt naar eieren geproduceerd in niet-kooisystemen. Vanaf 31 december 2020 is het in Nederland niet meer toegestaan leghennen te houden in een verrijkte kooi. Vanaf 2021 zullen in Nederland alle hennen gehouden in kooisystemen gehuisvest zijn in koloniekooien.

Vraag naar scharreleieren
De figuur geeft de ontwikkeling in de verdeling over de houderijsystemen in Nederland. Volgens de EU-indeling (conform de code op de eieren) zijn er vier houderijsystemen, namelijk kooi, scharrel, vrije uitloop en biologisch. Kooihuisvesting in Nederland heeft betrekking op bedrijven met koloniehuisvesting en bedrijven met verrijkte kooien die vallen onder de overgangsregeling. De figuur illustreert de gestage afname van het percentage hennen gehouden in kooihuisvesting met in 2019 nog een aandeel van 10%. Kooi-eieren worden niet verkocht in de Nederlandse supermarkten en worden door de leghennenhouder geleverd aan de eiproducten industrie. In 2019 werd 61% van de hennen gehouden in scharrelsystemen. 21% van de hennen had toegang tot een buiten uitloop (vrije uitloop) en 8% werd gehouden als biologische hen. De laatste jaren was er een gestage toename van het aantal hennen gehouden met vrije uitloop en van biologische leghennen. Scharreleieren, vrije uitloop en biologische eieren worden verkocht in de Nederlandse retail en een belangrijk deel van de productie wordt geëxporteerd naar vooral Duitsland. Vooral scharreleieren worden ook verwerkt in de eiproductenindustrie. Dit eiproduct is weer grondstof voor fabrikanten van onder andere sauzen, brood en banket, en pasta.

Keurmerken

In de Nederlandse supermarkten worden steeds meer eieren verkocht met een Beter Leven Keurmerk (BLK). Het BLK met één ster is gebaseerd op scharrelhennen met toegang tot een overdekte uitloop, BLK twee sterren is gebaseerd op vrije uitloop met extra eisen voor verrijking in de uitloop. BLK met drie sterren heeft betrekking op de biologische houderij en enkele nieuwe houderijsystemen (zoals Rondeel en Kipster). Anno 2020 hebben bijna alle eieren in de Nederlandse supermarkten een BLK keurmerk.  
Kies een sector
Contactpersoon
Peter van Horne
0317-484645
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven