Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Dierenwelzijn
     
Dierenwelzijn
Kies een indicator
Uitval - Vleeskuikenshouderij

Uitval cijfer vleeskuikens stabiel
18-12-2018

Het percentage uitval op vleeskuikenbedrijven ligt al jaren tussen de 3 en 3,5%. Dit is het percentage gemiddeld van alle koppels van de bedrijven die deelnemen aan het Bedrijven-informatienet van Wageningen Economic Research. Er zijn grote verschillen in uitval tussen bedrijven en ook tussen koppels binnen een bedrijf. Naast het management van de vleeskuikenhouder, wordt de uitval bepaald door de kwaliteit van het uitgangsmateriaal (eendagskuikens) en problemen met dierziekten op een bedrijf of specifieke regio.

Sinds 2011 is de uitval nog belangrijker geworden vanwege EU- en Nederlandse regelgeving in het kader van de vleeskuikenrichtlijn. In het Nederlandse Vleeskuikenbesluit staan eisen op het terrein van welzijn van dieren, stal, verzorging en administratie. In Nederland gelden extra welzijnseisen boven de Europese normen. Een laag uitvalspercentage is belangrijk omdat een vleeskuikenhouder alleen mag werken met een bezetting tot 42 kg vleeskuikens per vierkante meter als het uitvalspercentage onder de norm ligt. De norm hiervoor wordt berekend met de formule: 1% + 0,06% x slachtleeftijd in dagen van het koppel. Bij een slachtleeftijd van 42 dagen (gemiddelde in Nederland in 2017) is de norm dan 3,5%.
Sinds 2016 worden op een deel van de bedrijven traag groeiende vleeskuikens gehouden. De uitval bij deze zogenaamde concept kuikens is lager dan die van de snelgroeiende reguliere kuikens. Verwacht wordt dat hierdoor het gemiddelde uitvalcijfer de komende jaren gaat dalen.  Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bedrijven-Informatienet, LEI Wageningen UR.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven