Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Draagvlak en imago
     
Draagvlak en imago
Kies een indicator
Appreciatiescore - Land- en tuinbouw

Burgers zijn positief over de land- en tuinbouw
18-6-2015

Nederlandse burgers geven de Nederlandse land- en tuinbouw in 2015 een 7,6 als waardering. Deze waardering is ongeveer gelijk aan de waardering in eerdere jaren.

Maatschappelijk draagvlak is van groot belang voor het bestaansrecht van de landbouw. Uiteindelijk bepaalt de Nederlandse kiezer de speelruimte waarin de sector zich kan begeven. Om de ontwikkelingen in de maatschappelijke waardering te kunnen bepalen, laat het ministerie van EZ jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar de appreciatiescore. Deze score, gebaseerd op door TNS verricht onderzoek, geeft in een rapportcijfer de waardering van Nederlandse burgers voor de agrarische sector. De streefwaarde van de overheid is een 8.0. Deze is score is nog niet bereikt.


In 2015 heeft ruim 70% van de Nederlanders een enigszins positief of (zeer) positief beeld van de Nederlandse agrarische sector. Ongeveer een even grote groep mensen vindt het van belang dat ook in de toekomst agrarische bedrijven blijven bestaan in Nederland. Als aandachtspunten worden genoemd: te weinig aandacht voor het milieu en dierenwelzijn en de megastallen, grootschalige bedrijven en intensieve veehouderij.


De helft van de respondenten van de enquête, associeert de agrarische sector met landbouw / akkerbouw of met boer / boerderij / boerenbedrijf. Het beeld over de jaren heen blijft ongeveer gelijk. Alleen in 2009 kregen de termen landbouw / akkerbouw een duidelijk hogere score. De associatie met veeteelt / veehouder is in de loop de jaren wat verminderd.  Opvallend is dat de agrarische sector niet vaak met landschap wordt geassocieerd, terwijl het beeldbepalend is op veel plaatsen in Nederland.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven