Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Leghennenhouderij

Saldo leghennen gedaald
9-7-2024

In mei 2024 bedroeg het maandsaldo van bedrijven met scharrelkippen 46.000 euro per bedrijf. Dit is ongeveer een kwart lager dan het gemiddelde maandsaldo over 2023. Deze cijfers hebben betrekking op een standaardbedrijf met 40.000 plaatsen voor reguliere scharrelhennen (wit, zonder uitloop) die produceren voor de vrije markt.

Eierprijzen 10% lager  
In mei 2024 lagen de eierprijzen op 1,72 euro per kg, bijna 10% lager dan in de twee maanden daarvoor. In de zomer zijn de eierprijzen meestal duidelijk lager dan in het voor- en najaar. De eiermarkt staat onder druk, mogelijk mede veroorzaakt door een teruglopende vraag vanuit Duitsland. De voerprijzen zijn sinds maart 2024 echter nauwelijks gedaald, en ook de kosten voor jonge hennen bleven over deze periode ongeveer gelijk. Deze ontwikkelingen in de prijzen hebben geleid tot een daling van het maandsaldo tot 46.000 euro in mei.Voortschrijdend saldo blijft hoog 
Het voortschrijdend saldo over twaalf maanden, van juni 2023 tot en met mei 2024, bedroeg ongeveer 595.000 euro, wat neerkomt op bijna 15 euro per leghennenplaats per jaar. Dit is beduidend hoger dan het langjarige gemiddelde saldo van 2014 tot en met 2023, dat 238.000 euro per jaar bedroeg, ofwel bijna 6 euro per leghennenplaats per jaar.Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven