Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Leghennenhouderij

Saldo leghennen blijft onverminderd hoog
22-3-2024

In januari 2024 bedroeg het saldo van bedrijven met scharrelkippen ongeveer 86.400 euro per bedrijf. Dit is een stijging ten opzichte van het laatste kwartaal van het voorgaande jaar, maar vertegenwoordigt een daling van 25% vergeleken met januari 2023, waarin het saldo 114.700 euro bedroeg. Deze cijfers hebben betrekking op bedrijven met 55.000 reguliere scharrelhennen die produceren voor de vrije markt.

Hogere opbrengsten  
In januari 2024 lagen de eierprijzen op 1,87 euro per kg, wat iets hoger is dan de prijzen in november. Voerprijzen zijn sinds november verder gedaald, met als gevolg dat de kosten voor voer in januari ongeveer 10% lager lagen dan het gemiddelde niveau in 2023. Ook de kosten voor jonge hennen waren lager. Deze ontwikkelingen in de prijzen hebben geleid tot een toename van het saldo tot 86.400 euro in januari.

Eierprijzen zijn doorgaans hoger in het najaar dan in de zomer, een trend die zich ook afgelopen najaar voortzette. De prijzen blijven hoog vanwege een sterke vraag en beperkt aanbod, met name door de wereldwijde uitbraken van vogelgriep in diverse landen. De vermelde eierprijzen zijn van toepassing op reguliere scharreleieren verkocht op de vrije markt. Een belangrijk deel van de handel in eieren vindt echter plaats tegen vooraf vastgestelde prijzen tussen legpluimveehouders, pakstations en retail-/winkelbedrijven.Hoog voortschrijdend saldo
Het gemiddelde saldo over twaalf maanden (februari 2023 tot en met januari 2024) bedroeg circa 1,15 miljoen euro, wat neerkomt op bijna 21 euro per leghen per jaar. Dit is beduidend hoger dan het langjarige gemiddelde jaarsaldo van 2014 tot 2023, dat 399.300 euro bedroeg, ofwel iets meer dan 7 euro per leghen per jaar.Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven