Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Leghennenhouderij

Saldo leghennen blijft uitzonderlijk hoog
5-7-2023

Het saldo van de scharrelkippen bedroeg in mei 2023 ruim 122.000 euro per bedrijf. De resultaten zijn berekend voor een bedrijf met 55.000 scharrelhennen dat produceert voor de vrije markt.

Fors hogere opbrengsten
De prijzen voor eieren zijn in de eerste maanden van dit jaar naar een recordhoogte gestegen. De prijzen van scharreleieren zijn sinds maart echter wat gedaald, naar 2,37 euro per kg in mei 2023. Hiermee lag de gemiddelde prijs van scharreleieren in mei bijna 50% hoger dan in mei van het vorige jaar. De opbrengsten zijn daarmee ook sterk gestegen; in mei 2023 waren de opbrengsten 73.000 euro hoger dan in dezelfde maand van het vorige jaar. Het saldo nam in de afgelopen twaalf maanden met 84.000 euro toe tot 122.000 euro per bedrijf in mei 2023. De voerprijzen zijn vanaf maart van het voorgaande jaar, mede door de oorlog in Oekraïne, flink gestegen naar een recordniveau in juni 2022, waardoor ook de kostprijs van eieren flink steeg. Vanaf de zomer van het vorige jaar zijn de voerprijzen licht gedaald. In mei 2023 waren de voerkosten 14% lager dan in mei van vorig jaar en de aankoopprijs van jonge hennen was 9% hoger.

Wereldwijd begint het aanbod van eieren weer wat toe te nemen en dat leidt tot druk op de prijzen. De nu nog altijd hoge eierprijzen gelden overigens slechts voor een deel van de totale eierproductie, namelijk de scharreleieren op de vrije markt. Ongeveer de helft van de eierhandel tussen legpluimveehouders, pakstations en retail-/winkelbedrijven wordt tegen vooraf afgesproken vaste prijzen verhandeld.Voortschrijdend saldo stijgt ver boven het langjarig gemiddelde
Het voortschrijdend jaarsaldo steeg dankzij de gunstige saldi snel en kwam in mei 846.000 euro boven het langjarig gemiddelde van 2013-2022. In februari 2022 bereikte het voortschrijdend jaarsaldo een dieptepunt van 134.000 euro, maar steeg daarna snel door de hogere opbrengsten. Dankzij de hogere saldi sinds de zomer van 2022 is het voortschrijdend jaarsaldo gestegen naar ruim 20 euro per leghen per jaar, ver boven het langjarig gemiddelde van 5 euro.

Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven