Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Leghennenhouderij

Saldo leghennen blijft hoog, wel lager dan begin dit jaar
22-12-2023

Het saldo van scharrelkippen bedroeg in november 2023 ongeveer 82.000 euro per bedrijf; dit was hoger dan in het derde kwartaal. Wel was dit saldo fors lager dan het hoge saldo van november 2022 (111.000 euro). Ten opzichte van januari 2023 was het saldo bijna 30% lager. Deze saldi zijn berekend voor een bedrijf met 55.000 scharrelhennen dat produceert voor de vrije markt.

Hogere opbrengsten  
Sinds augustus zijn de eierprijzen ongeveer 10% gestegen, van 1,66 euro per kg in augustus naar 1,83 per kg in november. Deze prijsstijging resulteerde in hogere opbrengsten, waarbij het saldo toenam naar bijna 82.000 euro in november. De voerprijzen daalden sinds augustus nog enkele procenten verder, waardoor de voerkosten in november ruim 20% onder het gemiddelde niveau van vorig jaar lagen. Ook de jonge hennen waren in november iets goedkoper dan in augustus.

De stijgende opbrengstprijzen passen in het normale seizoenspatroon, waarbij de eierprijzen in het najaar meestal wat hoger zijn dan in de zomer. De genoemde eierprijzen gelden voor reguliere scharreleieren op de vrije markt. Naast de vrije markt vindt een belangrijk deel van de eierhandel tussen legpluimveehouders, pakstations en winkelbedrijven plaats tegen vooraf afgesproken vaste prijzen.
Hoog voortschrijdend saldo
Het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo (december 2022 tot en met november 2023) was ongeveer 1,2 miljoen euro: dat is 22 euro per leghen per jaar. Het langjarig gemiddelde jaarsaldo (2013-2022) lag met bijna 280.000 euro aanzienlijk lager, op circa 5 euro per leghen per jaar.


Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven