Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij in mei gedaald als gevolg van lagere melkprijs
5-7-2023

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in mei 2023 uit op 20.100 euro. Dit saldo was 40% lager dan in januari van datzelfde jaar en een kwart lager dan dezelfde maand van het voorgaande jaar. Het saldo was echter wel een paar procent hoger dan het langjarige gemiddelde van deze maand. De Nederlandse zuivelnoteringen daalden in 2023 met 3 tot 12%. Het gestandaardiseerde bedrijf betreft een bedrijf van 110 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.850 liter per koe.

In 2022 steeg de melkprijs van 44,50 euro per 100 kg naar 63 euro, wat 54% boven het tienjarig gemiddelde was. In mei 2023 daalde de prijs tot bijna 43 euro. De toegerekende kosten stegen tot een nog niet eerder bereikte hoogte, in 2022 zelfs 40% boven het tienjarig gemiddelde. Echter, vanaf maart lagen de toegerekende kosten onder het niveau van een jaar eerder. Dit resulteerde in een saldo dat in mei nog 3% boven het niveau van het tienjarig gemiddelde van deze maand lag, en een kwart onder het niveau van mei 2022. De prijzen van kalveren en slachtkoeien lagen in mei de helft hoger dan het langjarig gemiddelde. In vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar waren de kalverprijzen in mei iets hoger, terwijl die van de slachtkoeien lager waren.De prijs van krachtvoer steeg fors in 2022, maar in de loop van de zomer begon deze licht te dalen. In mei 2023 lag de prijs 8% lager in vergelijking met mei 2022. De prijs van mais lag ruim 30% hoger dan een jaar eerder, terwijl de prijs van hooi ruim 10% hoger was.Het voortschrijdend jaarsaldo nam vanaf april 2021 tot en met april 2023 toe, de stijging van de melkprijs compenseerde de hogere kosten voor voer en meststoffen ruimschoots. Ook droegen hogere veeprijzen bij aan deze stijging. Ondanks de lagere melkprijs in de eerste vier maanden van 2023, bleef het voortschrijdend saldo tot die tijd stijgen. Vanaf april kwam de melkprijs echter onder het niveau van dezelfde maand in 2022, wat resulteerde in een daling van het voortschrijdend saldo. Desondanks lag het saldo nog steeds 52% boven het langjarig gemiddelde.

Zuivelnoteringen en melkaanvoer
De Nederlandse zuivelnoteringen stegen tot half september 2022 en begonnen daarna te dalen. Ze lagen in juni 2023 onder het niveau van begin dat jaar, variërend van ongeveer 3% voor boter tot 12% voor magere melkpoeder. Aangezien meer dan de helft van de Nederlandse melk tot kaas wordt verwerkt, is de prijsontwikkeling daarvan belangrijk. De EU-kaasprijs steeg in 2022 tot en met begin november met ongeveer 45%. Daarna trad er een daling op. De totale daling na deze piek in november bedroeg bijna 20%. Deze daling had vooral betrekking op 2023.

In 2022 was de melkaanvoer in Nederland 1% hoger dan het jaar ervoor. De verwachting is dat deze in 2023 voor Europa met 0,6% zal toenemen. Hoe dit voor Nederland zal uitpakken is nog onzeker. Over de eerste vijf maanden van 2023 nam de melkaanvoer gemiddeld met bijna 3,5% toe in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar. Deze toename vlakte echter iets af. De melkproductie in de rest van het jaar zal mede beïnvloed worden door de snelheid waarmee maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken worden doorgevoerd. Ook de afbouw van de derogatie en de noodzaak van bufferstroken zijn van invloed op de uiteindelijke melkproductie.

De Europese melkproductie nam in 2023 over de eerste 3 maanden met 0,7% toe. In Italië en Frankrijk daalde de productie. In de belangrijkste zuivelproducerende landen buiten Europa verliep de melkproductie in de eerste 3 maanden van 2023 uiteenlopend. In Australië nam de productie af, bleef vrijwel onveranderd in Argentinië en steeg in Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk met 1 tot 2%.

Global Dairy Trade
De Global Dairy Trade index is vanaf maart 2022 aan het dalen met af en toe een kleine opleving. Gemiddeld is de index vanaf begin 2022 met 25% gedaald en vanaf begin 2023 met 3%.Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven