Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij in november fors boven langjarig gemiddelde door hoge melkprijs
1/5/2023

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in november 2022 uit op 31.300 euro. Dit saldo lag 71% hoger dan dezelfde maand van het voorgaande jaar en 81% boven het langjarig gemiddelde voor deze maand. Over de eerste 11 maanden van 2022 lag het cumulatieve saldo 54% hoger in vergelijking met het langjarig gemiddelde. De Nederlandse zuivelnoteringen stegen tot half september 2022 met name voor boter. Begin december lag de notering onder het beginniveau van 2022, variërend van 3% voor volle melkpoeder tot 17% voor magere melkpoeder. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 106 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 9.000 liter per koe.

In 2021 steeg de melkprijs van ruim 34 euro naar bijna 44 euro per 100 kg. In 2022 nam deze verder toe om in november op een recordhoogte van ruim 62 euro te eindigen (65% boven het tienjaarsgemiddelde). Tegenover deze hoge melkprijs staat dat de toegerekende kosten in november van 2022 ook nog nooit zo hoog waren geweest. Deze lagen 43% boven het tienjaarsgemiddelde en zijn bijna verdrievoudigd in vergelijking met 2001. De stijging van de toegerekende kosten in 2022 bedraagt echter slechts 31% van die van de stijging van melkopbrengsten. Dit resulteert in een saldo dat in november 81% boven het tienjaarsgemiddelde ligt en 71% boven het niveau van november 2021. De veeprijzen zaten tot en met mei in de lift; daarna zette een daling in. De kalverprijzen liggen 38% boven het langjarig gemiddelde; de prijzen van slachtkoeien liggen 71% boven het langjarig gemiddelde.


De krachtvoerprijs steeg fors maar zette in de loop van de zomer een lichte daling in. In november 2022 nam de prijs licht toe en lag deze 31% hoger dan in november 2021. De prijs van mais ligt 21% hoger dan een jaar geleden en die van hooi is bijna 8% hoger.Het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde van het saldo neemt al sinds april 2021 toe omdat de stijging van de melkprijs de hogere kosten van voer en meststoffen ruimschoots compenseert. Ook hogere veeprijzen dragen hieraan bij. In november 2022 ligt het voortschrijdend saldo 50% boven het langjarig gemiddelde.

Zuivelnoteringen en melkaanvoer
De zuivelnoteringen ontwikkelden zich positief over 2021. De Nederlandse zuivelnoteringen stegen ook in 2022 tot half september, met name voor boter. Begin december liggen de noteringen onder het beginniveau van 2022, variërend van 3% voor volle melkpoeder tot 17% voor magere melkpoeder. Omdat ruim de helft van de Nederlandse melk tot kaas wordt verwerkt, is de prijsontwikkeling van kaas belangrijk. Eind 2021 trok de kaasprijs flink aan en lag deze ongeveer een kwart hoger dan over dezelfde periode een jaar eerder. De EU-kaasprijs steeg in 2022 verder door met ongeveer 45% ten opzichte van 2021.

In 2022 zal de melkaanvoer in Nederland naar verwachting 1% hoger uitkomen. Vanaf juni kwam de melkproductie hoger uit in vergelijking met een jaar eerder door de betere kwaliteit van gras en de hoge melkprijs.

De Europese melkproductie was tot en met augustus 2022 0,6% lager dan het jaar daarvoor en liet hiermee een vergelijkbaar beeld zien als in Nederland over die periode. Binnen Europa nam in Polen en België de melkproductie nog wel toe. In enkele andere belangrijke zuivel producerende landen nam de melkproductie over 2022 sterker af dan in Nederland: Australië (-6,5%), Nieuw-Zeeland (-5,5) met als belangrijkste redenen de slechte weersomstandigheden. In Argentinië nam de productie nog licht toe terwijl deze in de VS bijna onveranderd bleef.

Global Dairy Trade
De Global Dairy Trade index vertoont een parallel met de zuivelnoteringen. Gemiddeld is de index in 2022 tot en met begin december met 6% gestegen in vergelijking met 2021.Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page