Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij onder druk door hogere voerkosten en lagere melkopbrengsten
12/19/2019

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in november 2019 uit op 12.900 euro. De melkprijs laat over 2019 een vrij stabiele ontwikkeling zien; tussen de 34 en 36 euro per 100 kg. De gemiddelde melkprijs over 2019 is naar verwachting ruim 1% lager dan over 2018, inclusief een geraamde nabetaling van 1 euro per 100 kg melk. Het saldo van november lag 20% onder het niveau van het tienjaarsgemiddelde van de maand en 6% onder het niveau van november 2018. Dit is te vooral wijten aan de 5% lagere melkprijs. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 102 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.825 liter per koe.

De krachtvoerprijs is met ruim één euro per 100 kg gedaald sinds begin 2019 na een stijgende trend in 2018. Over het gehele jaar gezien is de prijs in 2019 bijna 3% hoger dan in 2018. De maisprijs is vrij hoog. Deze wordt veroorzaakt door het natte weer in de VS en droogte in China. De prijs van hooi is gedaald na hoge prijzen eind 2018 en begin 2019 en is op een gemiddeld niveau uitgekomen. Door de hogere voerkosten en de lagere melkprijs is het cumulatieve saldo tot en met november bijna 12.800 euro onder het niveau van het voorgaande jaar (-8%) en gemiddeld 14% onder het niveau van het langjarige gemiddelde.Het voortschrijdend twaalfmaandgemiddelde saldo nam af door de hogere voerkosten. Begin 2018 lag dit saldo nog 13% boven het langjarig gemiddelde, in november 2019 lag het er 14% onder.Zuivelnoteringen en melkaanvoer
Aan het begin van 2019 lieten de (volle) melkpoederprijzen aanvankelijk een licht stijgende tendens zien. Vanaf eind april zijn de prijzen gedaald, om vanaf half juli iets te gaan stijgen. De (volle) melkpoederprijzen lagen in 2019 gemiddeld 8% boven het gemiddelde van 2018. De prijzen van magere melkpoeder zijn over 2019 ten opzichte van 2018 met ruim 40% gestegen. De gemiddelde boterprijs in 2019 was 23% lager dan in 2018. .

In Nederland nam de melkaanvoer in 2018 met 3% af. Over de eerste tien maanden van 2019 zette deze dalende tendens zich voort (-1,4%), maar het verschil vlakte in de loop van het jaar af. Vanaf augustus is de melkaanvoer zelfs weer hoger dan in dezelfde maanden van vorig jaar. Over de eerste acht maanden van 2019 is de EU-productie een half procent toegenomen. In Argentinië (-4%), Australië (-8%) en Canada (-1%) nam de melkproductie af.

Global Dairy Trade prijsindex
De prijsvorming op de (wereld)zuivelmarkt wordt weerspiegeld in de Global Dairy Trade prijsindex. Tot begin mei 2019 is de Global Dairy Trade met bijna 20% gestegen. Vanaf eind mei 2019 is de prijsindex aan het dalen tot begin september. Na een kleine stijging in november lag de index 16% boven het niveau van het begin van het jaar. Over geheel 2019 is het prijsniveau enkele procenten boven dat van 2018 uitgekomen.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van melkveebedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van melk
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft gemiddeld 102 melkkoeien. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De melkprijs is gebaseerd op de gewogen gemiddelde melkprijzen van 4 grote melkverwerkers en zijn inclusief een (geraamde) nabetaling.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page