Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij boven langjarig gemiddelde
5/5/2022

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in maart 2022 uit op 19.300 euro. Dit saldo is 37% meer dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar en 11% boven het langjarig gemiddelde van de maand maart. Het gestandaardiseerde bedrijf telt 106 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 9.000 liter per koe.

In 2021 steeg de melkprijs van ruim 34 euro naar bijna 44 euro per 100 kg. In 2022 nam deze verder toe om in maart op ruim 46 euro te eindigen (27% boven het tienjaarsgemiddelde). Dit prijsniveau is sinds 2001 niet eerder voorgekomen. Daar staat tegenover dat de toegerekende kosten in maart ook nog nooit zo hoog geweest zijn. Deze liggen bijna 50% boven het tienjaarsgemiddelde en zijn bijna verdrievoudigd in vergelijking met 2001. Dit resulteert in een saldo dat in maart 11% boven het tienjaarsgemiddelde van deze maand ligt en 37% boven dat van maart 2021. Het verschil in saldo met dezelfde maand van het voorgaande jaar is tussen januari en maart 2022 afgenomen van 7.600 naar 5.200 euro door de forse stijging van de toegerekende kosten. De veeprijzen zitten eveneens in de lift. De kalverprijzen liggen ruim een kwart boven het langjarig gemiddelde; de prijzen van de slachtkoeien liggen twee derde boven dit gemiddelde.


De krachtvoerprijs ligt in maart 2022 25% hoger dan in maart 2021. De prijzen van mais en hooi liggen iets onder het niveau van een jaar geleden.


Het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde nam vanaf april 2021 toe doordat de stijging van de melkprijs de hogere voerkosten compenseerde. Ook hogere veeprijzen droegen hieraan bij. Dit had tot gevolg dat het voortschrijdend jaarsaldo in de loop van 2021 dichter naar het langjarig jaargemiddelde toekroop, maar aan het eind van het jaar er nog wel onderlag. Vanaf februari 2022 is het voortschrijdend gemiddelde hoger dan het langjarig gemiddelde (in maart +4%).

Zuivelnoteringen en melkaanvoer
De meeste zuivelnoteringen stegen in 2021 al rond de 50 à 60%. De boternotering realiseerde zelfs een stijging van 88%. Begin april 2022 liggen alle noteringen minimaal 20% hoger dan aan het begin van het jaar. Omdat ongeveer de helft van de Nederlandse melk tot kaas wordt verwerkt, is de prijsontwikkeling hiervan belangrijk. De EU-kaasprijs steeg in 2021 met ongeveer 4% ten opzichte van 2020. Over de eerste drie maanden van 2022 ligt de EU-kaasprijs ongeveer een derde hoger dan over dezelfde periode van 2021.

In 2022 is de melkaanvoer in het eerste kwartaal 2% lager dan over dezelfde periode van het voorgaande jaar, mede door de slechtere kwaliteit van het ruwvoer. De Europese melkproductie was in januari 2022 0,7% lager dan in januari 2021. In enkele andere belangrijke zuivelproducerende landen buiten Europa nam de melkproductie over januari 2022 sterker af: Australië (-6,3%), Nieuw-Zeeland (-6,1%), Canada (-2,2%), VS (-1,6%) en Argentinië (-0,9%). De krimp van de melkaanvoer trad wereldwijd vanaf het derde kwartaal in en zal naar verwachting nog wel even voortduren.

Global Dairy Trade
De Global Dairy Trade prijsindex steeg in het eerste kwartaal van 2021 met bijna een kwart om daarna weer met bijna de helft te dalen. In de loop van augustus begon de index weer te stijgen tot half maart 2022. Vanaf begin 2022 is de index met 17% gestegen.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page