Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij verder gedaald
22-12-2023

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in november 2023 uit op 16.200 euro. Dit was iets minder dan het saldo van oktober. De melkprijs was weliswaar in november iets hoger (+1 euro per 100 kg melk), maar de melkaanvoer was lager dan in oktober. Het voerverbruik en daarmee ook de voerkosten lagen iets hoger. Het saldo in november 2023 halveerde ten opzichte van november vorig jaar en lag 15% onder het langjarig gemiddelde van deze maand. De Nederlandse zuivelnoteringen daalden in de loop van 2023 20 tot 35%. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 110 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.850 liter per koe.

In de loop van 2022 nam de melkprijs toe van 44,50 euro per 100 kg naar 63 euro (54% boven het tienjaarsgemiddelde 2013-2022). In 2023 daalde de melkprijs en lag vanaf april onder het laagste niveau van 2022. In november was de melkprijs ruim 41 euro. De toegerekende kosten bleven hoog, maar namen wel af. Vanaf maart 2023 zijn de toegerekende kosten lager dan een jaar eerder. In november lagen de kosten 3% onder het hoge niveau van 2022. Het saldo in november was 15% lager dan het tienjaarsgemiddelde van november, vooral door lagere opbrengsten. Ten opzichte van november 2022 was het saldo 49% lager. De prijzen van kalveren lagen in november 9% hoger dan het langjarig gemiddelde, die van de slachtkoeien 38%. In vergelijking met dezelfde maand van het vorige jaar lagen de kalverprijzen in november 16% lager en die van de slachtkoeien 12% lager.
De krachtvoerprijs steeg fors in 2022 maar daalde vanaf de zomer 2022. In november 2023 lag de prijs 15% onder het niveau van dezelfde maand in 2022, maar nog wel 32% boven het tienjaarsgemiddelde. De prijs van mais lag in november 8% hoger dan een jaar geleden, die van hooi was gelijk.
Het voortschrijdend jaarsaldo nam vanaf april 2021 tot en met maart 2023 toe doordat de stijging van de melkprijs de hogere kosten van voer en meststoffen ruimschoots compenseerde. Ook hogere veeprijzen droegen hieraan bij. Ondanks de dalende melkprijs over de eerste vier maanden van 2023 nam het voortschrijdend saldo nog wel toe. Vanaf april kwam de melkprijs onder het niveau van dezelfde maand in 2022, met name hierdoor daalde het voortschrijdend saldo. Het saldo is gedaald van ruim 50% boven het langjarig gemiddelde aan het begin van dit jaar tot 14% boven het gemiddelde in november.

Zuivelnoteringen en melkaanvoer
De zuivelnoteringen daalden in 2023 verder, na een sterke daling in de laatste 2 maanden van 2022. De noteringen van eind november lagen voor magere en volle melkpoeder rond het niveau van het begin van het jaar. Voor boter lag deze er 13% boven. Gemiddeld lagen de zuivelnoteringen in 2023 30 à 35% lager dan in 2022. Dit kwam doordat de prijzen vanaf het einde van 2022 sterk daalden. Omdat ongeveer de helft van de Nederlandse melk tot kaas wordt verwerkt, is de prijsontwikkeling hiervan belangrijk. De EU-kaasprijs daalde in 2023 met ongeveer 22% ten opzichte van 2022; duidelijk minder dan de zuivelnoteringen.
In 2023 komt de melkaanvoer in Nederland naar verwachting 1,2% hoger uit dan in 2022. Het verschil met dezelfde maand een jaar eerder nam af van bijna + 5% in januari naar -2,4% in oktober. De daling van de melkaanvoer kwam deels door blauwtong, een ziekte die ook op melkveebedrijven voorkomt. Het aandeel zieke dieren dat daaraan overlijdt, is in verhouding tot de schapenhouderij vele malen kleiner. De ziekte heeft wel invloed op de melkproductie van het zieke dier.

De Europese melkproductie was tot en met augustus 2023 0,7% hoger dan het jaar daarvoor en liet hiermee een minder positief beeld zien dan in Nederland over die periode (+2,6%). Binnen Europa nam in Frankrijk, Italië en Ierland de melkproductie af met 1 à 2%. In de meeste andere belangrijke zuivelproducerende landen was het verschil in melkproductie tussen 2023 en 2022 kleiner. In Nieuw-Zeeland nam de productie 2% toe en in Canada 1,5%.

Global Dairy Trade
De Global Dairy Trade index daalde vanaf maart 2022 tot en met augustus 2023 (met af en toe een kleine opleving). Na augustus steeg de index en stabiliseerde in november.


Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven