Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens gestegen door hogere opbrengsten en lagere voerkosten
5-7-2023

Het saldo voor de vleesvarkenshouderij is sinds het begin van het jaar gestaag aan het stijgen. In mei lag het saldo van vleesvarkens ruim 13.000 euro hoger dan in januari 2023. Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan een stijging van de opbrengstprijzen met 21% in vergelijking met januari 2023. Daarnaast vond er ook een daling van de voerkosten plaats met meer dan 10% ten opzichte van het begin van het jaar. In mei 2023 was het saldo van vleesvarkens bijna 14.000 euro hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Deze resultaten zijn gebaseerd op een bedrijf met een gemiddeld aantal van 2.700 vleesvarkens.


Opbrengsten gestegen en kosten gedaald 
Eind mei lagen de opbrengsten 32% hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze significante verbetering is te danken aan de stijging van de vleesvarkensprijs naar een recordniveau van 2,25 euro per kg in mei. De varkensprijzen stegen in februari en maart fors, gedreven door een beperkt aanbod van slachtrijpe varkens in de EU-landen. Ook in de daaropvolgende maanden bleef de prijs van vleesvarkens stijgen. Dit werd veroorzaakt door een beperkt aanbod, lichter afgeleverde varkens en een toegenomen prijs van de onderdelen.

In 2023 wordt verwacht dat het aanbod van vleesvarkens in de EU 4% lager zal liggen dan het voorgaande jaar. In 2022 nam het aantal slachtingen in de EU al af met 4,6%. De sterkste daling was te zien in Duitsland en België. In Nederland bleef de daling van het aantal slachtingen relatief beperkt. Verwacht wordt dat de productie van vleesvarkens dit jaar in bijna alle EU-landen zal dalen. In Nederland zal de verwachte krimp minder groot zijn, maar in landen zoals Duitsland zal de daling van de varkensstapel zich waarschijnlijk voortzetten, onder invloed van de Afrikaanse varkenspest, strengere milieu- en dierenwelzijnsregels en hoge kosten voor voer en energie. In Denemarken heeft de varkensstapel ook een krimp doorgemaakt, voornamelijk door de relatief lage opbrengstprijzen en hoge financieringskosten.

De markt voor biggen is momenteel iets milder, wat te danken is aan de gestegen varkensprijs. Vraag en aanbod zijn redelijk in balans en de prijzen in onze exportlanden bleven onveranderd. Ondanks deze balans is de biggenprijs in mei opnieuw gestegen, wat heeft geleid tot hogere aankoopkosten voor biggen. Ten opzichte van mei 2022 zijn de voerkosten met 15% afgenomen. De prijsstijging van veevoergrondstoffen, die al in 2021 was ingezet, werd vorig jaar verder aangewakkerd door de oorlog in Oekraïne, een belangrijk exportland van granen. De voerkosten bereikten hun piek in juni 2022. Daarna zorgde een lichte prijsdaling, dankzij het graanakkoord tussen Rusland en Oekraïne, ervoor dat de graanexport uit Oekraïne via de Zwarte Zee weer kon worden hervat. Dit heeft geleid tot lagere graanprijzen. De voerkosten lagen in mei 2023 11.000 euro lager dan in mei 2022. Voornamelijk dankzij de 40.000 euro hogere opbrengsten is het saldo bijna 140.000 euro hoger dan in mei van het voorgaande jaar.Voortschrijdend jaarsaldo klimt langzaam omhoog  
In mei lag het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens ruim 57.000 euro onder het langjarig gemiddelde. Het dieptepunt werd bereikt in juli 2022, maar daarna volgde een herstel. Eind mei lag het voortschrijdend jaarsaldo per vleesvarken per jaar daardoor 21 euro onder het langjarig gemiddelde saldo van 75 euro.
Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven