Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens tweede helft van 2023 hoger dan de maanden ervoor
22-12-2023

Voor de vleesvarkenshouderij liep het saldo sinds het begin van het jaar al op en bereikte in september een piek van 35.000 euro. Ten opzichte van januari 2023 was het saldo van de vleesvarkens in november ruim 27.000 hoger. Dit was vooral te danken aan stijgende opbrengsten (+11%) en dalende voerkosten (-21%). In november 2023 was het saldo van vleesvarkens meer dan 15.000 euro hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. De resultaten zijn berekend voor een bedrijf met 2.700 gemiddeld aanwezige vleesvarkens.

Hogere opbrengsten ten opzichte van vorig jaar, maar kantelpunt op de markt bereikt?
De varkensprijzen maakten in februari en maart forse stappen omhoog door het krappe aanbod van slachtrijpe varkens in de EU-landen. De prijs van vleesvarkens steeg hierdoor tot en met juli 2023. Vanaf augustus daalde de varkensprijs doordat onder andere de kooplust van slachterijen inzakte. Toch lagen de opbrengsten nog altijd structureel boven de opbrengsten van vorig jaar. In november 2023 waren de opbrengsten 12% hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Die sterke verbetering is te danken aan de hogere vleesvarkensprijs van 2,07 euro per kg in november 2023 (ruim 20 eurocent meer dan in november 2023).

In 2023 wordt het aantal vleesvarkens in de EU geschat op een lager niveau dan vorig jaar. In bijna alle EU-landen was er een daling in de productie van vleesvarkens. In de eerste helft van 2023 nam de productie van varkensvlees in de Europese Unie met 9% af. Het aantal slachtingen daalde in heel Europa. De grootste daling was in Denemarken (16%). De varkenshouderij bevindt zich daar in zwaar weer, door de relatief lage opbrengstprijzen en de hoge financieringslasten. Na Denemarken daalde het aantal slachtingen het sterkst in Spanje (9%) en Duitsland (9%). In Nederland bedroeg de daling 4%. De structurele afname van de varkenspopulatie in Duitsland, de lagere productiviteit in Spanje door uitbraken van PRRS en de opkoopregelingen in Nederland en België om de stikstofuitstoot te verminderen, zullen de varkenspopulatie verder doen dalen.

Voor de vleesvarkenshouderij stegen de aankoopkosten van biggen afgelopen jaar sterk met een piek in juni. De prijzen van biggen lagen in 2023 circa 60% boven de biggenprijzen van 2022. De biggenprijzen stegen door het geringe aanbod. In de laatste maanden van het jaar is niet eenvoudig om nog biggen aan te kopen. Door de dalende vleesvarkensprijzen, daalden eind van het jaar ook de biggenprijzen, maar liggen die nog wel op een hoger niveau dan een jaar eerder.

Tegenover de gestegen aankoopkosten voor biggen stond een daling van de kosten. Ten opzichte van januari 2023 daalden de voerkosten met 21% in november 2023. De voerkosten daalden door lagere graanprijzen. De prijsdaling geeft aan dat wereldwijd de graanmarkt weer wat tot rust is gekomen na de sterke prijsstijging na de Russische inval in Oekraïne.
Voortschrijdend jaarsaldo klimt langzaam omhoog
Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens klimt omhoog. Het dieptepunt werd bereikt in juli 2022, waarna herstel volgde. In augustus 2023 lag het jaarsaldo nog bijna 3.000 euro onder het langjarig gemiddelde. In de laatste maanden van het jaar steeg het jaarsaldo naar 40.000 euro boven het langjarig gemiddelde.


Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven