Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens loopt na dip in januari en februari weer wat op
1-5-2024

In maart 2024 bedroeg het saldo voor vleesvarkensbedrijven 18.100 euro per bedrijf, een lichte stijging ten opzichte van de eerste twee maanden van het jaar, waar het maandsaldo gemiddeld 15.300 euro per bedrijf was. Dit maandsaldo in maart lag echter nog steeds onder het jaarlijkse gemiddelde van 2023, dat 30.500 euro bedroeg. Deze gegevens zijn gebaseerd op een bedrijf met gemiddeld 4.800 vleesvarkens.

Let op: de uitgangspunten voor een gemiddeld vleesvarkensbedrijf zijn herzien ten opzichte van eerdere edities van de Barometer. Raadpleeg de toelichting bij de indicator voor de nieuwe uitgangspunten.


Opbrengsten varkenshouderij in maart licht gestegen
Na een opwaartse trend vanaf februari 2023 door een beperkt aanbod van slachtrijpe varkens binnen de EU, begon de varkensprijs in augustus 2023 te dalen door afnemende interesse van slachterijen. In maart 2024 steeg de verkoopprijs echter weer, wat resulteerde in een toename van de opbrengsten met 5% en van het saldo met 11% ten opzichte van januari van dat jaar.

De aankoopkosten voor biggen waren in maart van dit jaar nog steeds uitzonderlijk hoog, voortkomend uit een krap aanbod en sterke vraag op de biggenmarkt het voorgaande jaar. Naarmate het aanbod van biggen toenam en de vraag vanuit Spanje afnam, daalden de varkensprijzen.

De voerkosten zijn sinds januari 2023 gedaald als gevolg van lagere graanprijzen, wat heeft bijgedragen aan lagere toegerekende kosten voor de vleesvarkenshouderij. Deze prijsdaling weerspiegelt een wereldwijde trend naar een stabielere graanmarkt na de sterke stijgingen door de Russische inval in Oekraïne.Voortschrijdend jaarsaldo naar zeer hoog niveau  
Het voortschrijdende jaarsaldo tot en met maart 2024 bereikte een zeer hoog niveau van 397.500 euro, wat neerkomt op 82,81 euro per vleesvarken per jaar. Hiermee lag het voortschrijdende jaarsaldo per vleesvarken bijna 56 euro hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder en het totale saldo ruim 122.000 euro boven het langjarige gemiddelde van de periode 2014-2023.

Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven