Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Saldo zeugen piekt door hogere biggenprijs
12/19/2019

Het saldo van de zeugenhouderij is in november 2019 66.000 euro hoger dan dezelfde maand vorig jaar dankzij fors hogere biggenprijzen. De voerkosten zijn lager dan vorig jaar. Het sterk gestegen saldo leidt tot een positief inkomen. De resultaten zijn berekend voor een standaardbedrijf met 800 gemiddeld aanwezige zeugen.

Fors hogere opbrengsten
De opbrengsten waren in november 65.000 euro hoger dan vorig jaar door de fors hogere biggenprijs. De biggenprijs was 32 euro hoger dan november vorig jaar en lag met 63,50 euro per big bijna 70% boven het langjarig gemiddelde.

De biggenprijzen profiteren van een goede afzetmarkt omdat ook de vleesvarkensprijzen flink hoger zijn dan vorig jaar. Het gebruikelijke prijspatroon is dat de biggenprijs vanaf april begint te dalen, om vanaf november weer te stijgen. Dit jaar was er geen prijsdaling, maar juist een stijging tot het hoogste niveau van 64 euro per big in juni. Het prijsniveau eind 2019 is nog steeds uitzonderlijk hoog en duidt op positieve prijsverwachtingen voor de nabije toekomst.

De voerkosten zijn in november 2.500 euro (5%) lager dan vorig jaar door de prijsdaling van veevoergrondstoffen. Toen waren vooral de graanprijzen hoog als gevolg van de droogte. De kosten van opfokzeugen zijn wel hoger dan november vorig jaar door de koppeling met de biggenprijzen.Saldo boven het langjarig gemiddelde
In november 2019 bedroeg het voortschrijdend jaarsaldo 496.000 euro per bedrijf. Dit is 184.000 euro hoger dan het langjarig voortschrijdend gemiddelde en de positieve trend is nog niet ten einde. Van september 2018 tot en met juli 2019 lagen de saldi nog duidelijk onder het langjarig gemiddelde.
Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 800 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page