Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Saldo zeugen kende daling, maar blijft boven niveau van vorig jaar
22-3-2024

Voor de zeugenhouderij begon het jaar sterk door de flink hogere biggenprijzen die opliepen tot medio juni. Het maandsaldo was in deze maand ook het hoogst en daalde daarna 42% in de periode juni tot en met november 2023. Nog altijd was het saldo van de zeugenhouderij in november ruim 75.000 euro hoger dan in november vorig jaar. Dit kwam vooral door de 40% hogere opbrengsten en 19% lagere voerkosten.

Saldoverhoging door hogere opbrengsten en dalende kosten
Na enkele zware jaren voor de zeugenhouderij was het saldo dit jaar uitzonderlijk hoog. Het saldo voor een gemiddeld zeugenbedrijf lag in november 2023 op bijna 94.000 euro. Dit was ruim 4 keer zo hoog als een jaar eerder. Reden daarvoor was dat de biggenprijzen en de prijzen voor slachtzeugen structureel boven het niveau van 2022 lagen. Vooral de prijzen van biggen stegen in 2023 flink ten opzichte van 2022 (gemiddeld +60% over 2023). De biggenprijs was in november ruim 42% hoger dan een jaar eerder. De opbrengsten stegen voornamelijk door verkoop van dieren en in beperkte mate door aanwas (waardeverschil tussen de eind- en beginbalans van de dieren). De kosten voor energie, voer en kunstmest daalden. In zijn totaliteit werden alle kosten tot en met november 2023 ruim gedekt door opbrengsten.

De prijzen van het zeugen- en biggenvoer samen waren in november 18% lager dan vorig jaar. Tot en met november waren de voerprijzen in de zeugenhouderij gemiddeld 8% lager dan in 2022. De prijs van zeugenvoer daalde 10% en de prijs van biggenkorrel 6%. De voerprijzen dalen al vanaf begin 2023. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 nam de onzekerheid op de graanmarkten sterk toe, waardoor grondstofprijzen sterk stegen. Wereldwijd zijn de markten wat tot rust gekomen, waardoor de prijzen weer daalden.
Voortschrijdend saldo hoog in november
Het voortschrijdend jaarsaldo van zeugen ligt sinds maart boven het langjarig gemiddelde. In juli 2022 werd het dieptepunt bereikt van 518.000 euro per bedrijf (518 euro per zeug) onder het langjarig gemiddelde. Dankzij het flinke herstel in de afgelopen maanden kwam het voortschrijdend jaarsaldo in november uit op ruim 905.000 euro boven het langjarig gemiddelde.


Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 1.00 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven