Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Negatief saldo zeugen door sterk gedaalde biggenprijs
2/24/2021

Voor de zeugenhouderij is het nieuwe jaar slecht begonnen. Het saldo van de zeugenhouderij is in januari 2021 gezakt naar 4.500 euro negatief. Dat is 103.000 euro lager dan in dezelfde maand vorig jaar als gevolg van bijna 60% lagere biggenprijzen. De resultaten zijn berekend voor een standaardbedrijf met 900 gemiddeld aanwezige zeugen. De uitgangspunten zijn begin 2021 geactualiseerd.

Lagere opbrengsten en hogere voerkosten
De opbrengsten waren in januari 2021 101.000 euro lager dan vorig jaar door de fors lagere biggenprijs. De biggenprijs van 32 euro (inclusief toeslagen) is 45 euro lager dan januari vorig jaar en ligt daarmee 33% onder het langjarig gemiddelde 2011-2020. De biggenprijzen blijven onder druk staan, vooral doordat de vleesvarkens in Duitsland niet tijdig worden afgeleverd. De export naar China is verboden door de Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen. Daardoor is er te weinig plaatsingsruimte voor nieuwe biggen. Sinds mei liggen de biggenprijzen onder het niveau van voorgaand jaar en sinds juli ook onder het langjarig gemiddelde 2011-2020. Wel is het dieptepunt van de biggenprijs, die in november werd bereikt, achter de rug. Een lichte prijsstijging in het voorjaar is mogelijk, maar blijft vooral afhankelijk van de vleesvarkensprijzen, die weinig bewegen. Daardoor zijn vleesvarkenshouders niet bereid om meer te betalen voor biggen.

De prijs van slachtzeugen is sinds januari vorig jaar gehalveerd. In juli 2020 werd het dieptepunt bereikt en sindsdien is de opbrengstprijs op een laag niveau gebleven. Door de coronacrisis is de afzet van worstproducten en vleeswaren flink teruggelopen. Dat heeft grote invloed op de prijs van slachtzeugen.

De voerkosten zijn in januari 2021 6% hoger dan in januari vorig jaar. In de afgelopen maanden zijn de prijzen van veevoergrondstoffen gestegen, met als gevolg een prijsstijging van het varkensvoer sinds oktober. De voerkosten per bedrijf zijn daardoor 3.100 euro hoger dan januari vorig jaar.
 


Voortschrijdend saldo daalt razend snel
Het voortschrijdend jaarsaldo van zeugen daalt snel en ligt in januari slechts 6.000 euro boven het langjarig gemiddelde. De voorsprong is in de afgelopen maanden flink gedaald door lagere saldi. In april 2020 werd nog de top bereikt van 562.000 euro per bedrijf. Dat was 625 euro per zeug per jaar en lag ruim boven het langjarig voortschrijdend jaarsaldo van 452 euro per zeug per jaar.
Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 800 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page