Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Akkerbouw

Inkomen uit bedrijf neemt toe door hoge prijzen en goede kg-opbrengsten
19-12-2022

Door het hogere prijsniveau van de gewassen wordt een stijging van het inkomen uit bedrijf geraamd voor oogstjaar 2022. Het geraamde inkomen komt uit op circa 130.000 euro per onbetaalde aje; dit is een toename van ruim 50.000 euro ten opzichte van het jaar ervoor en ongeveer 75.000 euro hoger dan het gemiddelde over de periode 2017-2021.

De spreiding in inkomen is elk jaar groot. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in bouwplan, afzetwijze van geoogste producten en regionale verschillen in de productieomstandigheden (mate van droogte of juist extreme neerslag). Geraamd is dat 20% van de bedrijven een inkomen van 25.000 euro of minder zal realiseren. Anderzijds is er een even grote groep met een inkomen van meer dan 220.000 euro per onbetaalde aje. Door sterk gestegen kosten, hoge prijzen en verschillen in droogte en beregeningsmogelijkheden zijn in 2022 de verschillen uitvergroot. Factoren als energiecontracten, kunstmestvoorraden, beregeningsverboden en leveringscontracten spelen in 2022 daarbij een grote rol. Het verschil tussen de 20% bedrijven met het laagste inkomen en de 20% bedrijven met het hoogste inkomen is dan ook sinds 2000 niet zo groot geweest.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven