Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Bloembollenteelt

Het inkomen is gedaald door hogere kosten
19-12-2022

Het inkomen uit bedrijf wordt voor het jaar 2022 geraamd op ongeveer 220.000 euro per onbetaalde aje, een daling van 28% ten opzichte van 2021. Hierbij is wel de kanttekening dat het inkomen in 2021 op een historisch hoog niveau lag. Naast het goede prijsniveau van de bloembollen ontvingen de bedrijven gemiddeld ook nog circa 100.000 euro aan coronasteun dat jaar. De geldopbrengsten zijn in 2022 met 4% gestegen door hogere productprijzen en een goede kg-opbrengsten van de bollen. De productiekosten zijn met 16% gestegen door hogere kosten voor bedrijfsvoering, mede veroorzaakt door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. De bedrijfsgrootte is nagenoeg stabiel gebleven rond de 49 ha.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven