Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Bloembollenteelt

Het inkomen is licht gedaald; hogere gemiddelde prijzen maar minder stuks
18-12-2023

Het inkomen uit bedrijf wordt voor 2023 geraamd op ongeveer 204.000 euro per onbetaalde aje, een daling van 20.000 euro ten opzichte van 2022. Het goede prijsniveau van de bloembollen is dit jaar nog iets verbeterd ten opzichte van 2022. Maar de aantallen verkochte stuks zijn wel wat lager. Tulp, net als andere voorjaarsbloeiers, had door een koud voorjaar een matig groeiseizoen met daardoor hogere prijzen. Lelie als belangrijkste najaarsbloeier gaf ook minder stuks of kilo’s, maar ook daar waren de prijzen iets hoger dan in 2022. Dit resulteert in bijna 3% hogere geldopbrengsten. De betaalde kosten en afschrijvingen zijn met 6% gestegen. Dat uiteindelijk resulteert in een lager inkomen. Het geraamde inkomen voor 2023 is nog wel ruim 30.000 euro hoger dan het gemiddelde over de periode 2018-2022. De bedrijfsgrootte is met gemiddeld 1 ha gestegen en is nu rond de 41 ha.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven