Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Pot- en perkplantenteelt

Inkomen gekelderd door hogere kosten
19-12-2022

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid (onbetaalde aje) is voor 2022 geraamd op min 6.000 euro, een daling van circa 270.000 euro ten opzichte van 2021 (-102%).


Was 2021 een heel goed jaar voor de pot- en perkplantenbedrijven qua inkomen, 2022 laat een compleet ander plaatje zien. In die zin lijkt 2022 een overgangsjaar te zijn naar een nieuwe situatie voor de glastuinbouwbedrijven door vooral de impact van de stijging van de energiekosten. Afhankelijk van de bestaande bedrijfsuitrusting, energiecontract en aflevermomenten aan klanten, bespaarde de ondernemer maximaal energie en optimaliseerde de ondernemer zijn energievoorzieningen. In bepaalde gevallen koos de ondernemer voor extensiveren waarbij negatieve gevolgen voor productieopbrengst en kwaliteit het gevolg waren. Voor het winterseizoen 2022/2023 anticiperen bedrijven met de huidige hoge energieprijzen door minder intensief te telen om de kosten te beperken. Naar de toekomst kijkend is de verwachting dat de gasprijs lange tijd relatief hoog blijft. Rekening houdend dat steeds meer vaste energiecontracten, afgesloten van voor halverwege 2021, zullen gaan aflopen, zullen de energiekosten blijven stijgen. Daarbovenop baart de hoge inflatie de sierteeltsector zorgen omdat inflatie tot een lagere consumentenvraag en lagere opbrengsten uit gewas kan leiden.
De kosten stegen sterk met ongeveer 20% per bedrijf. De totale opbrengsten stegen met slechts een kleine 3%. Die stijging is vooral gerealiseerd door een hogere opbrengst uit de verkoop van elektriciteit (+200%). Daarentegen daalden de opbrengsten uit gewas met circa 7%, vooral door lagere opbrengstprijzen en een lager aantal verkochte (perk)planten.
Per saldo is het resultaat van 2022 fors minder dan het uitzonderlijk goede jaar 2021. Het gemiddelde inkomen per onbetaalde arbeidskracht ligt rond de min 6.000 euro. Maar de spreiding van het inkomen is groot. In de figuur geeft het groene vlak de inkomens per onbetaalde aje van 60% van de bedrijven. Deze bandbreedte loopt van -123.000 euro tot 73.000 euro. Een groep van 20% van de bedrijven realiseert een inkomen onder deze bandbreedte. Een even zo grote groep van 20% behaalt een inkomen boven deze bandbreedte.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven